Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

21FabriktEelling

1909.

Næsten 70 procent av alt papir blev altsaa fremstillet ved de fabrikker hvis

aarlige produktion var mere end 5 000 ton, mens ikke engang 3 procent av

produktionen faldt paa mindste størrelsesgruppe. Av meget store bedrifter

med en produktion av over 10 000 . ton var der i 1909 kun 3, nemlig : A/S Embretsfos

Fabrikker, The Kellner Partington Paper Pulp Co. og Skotfos Bruk

(se ogsaa tabel 7).

Av den samlede produktion var kun 6.2 procent eller 8 092 ton p a p.

Denne mængde kunde det ha været av interesse at fordele paa de forskjellige

grupper, saasom træpap, forskjellige slags bygningspap, lærpap, bokpap o.s.v. ;

men da de indkomne opgaver ikke meddeler nogen noiagtig specifikation for hver

enkelt av disse grupper, kan man kun angi summariske opgaver for pap underett.

Av de enkelte landsdele hadde Oplandene den største produktion, nemlig

2 936 ton eller 36.8 procent av den samlede, mens 4 fabrikker fordelt paa de øvrige

landsdele — Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Trondelagen fremstillet de øvrige

5 156 ton eller 63.7. De største papfabrikker var Kalvild Træsliberi og Papfabrik

i V. Moland og Sævareid Karton- og Papfabrik i Strandvik.

Av p apir blev der i 1909 ialt producert 148 481 ton, hvorav 962 ton var

skrivepapir, 54 119 ton pakpapir, 76 410 ton trykpapir, 2 230 ton silkepapir,

998 ton poser, og desuten producerte 3 fabrikker ialt 14 762 ton papir uten nærmere

at specifisere dets art.

Av de 25 fabrikker som opgav sin produktions art, producerte 1 bare skrivepapir,

5 bare trykpapir, 16 bare pakpapir, 1 skrive- og trykpapir og 3 tryk- og

pakpapir.

Ved 9 fabrikker blev ialt fremstillet 75 410 ton trykpapi r. Herav blev

paa Østlandet fremstillet 30 403 ton eller 40.8 procent og Sørlandet 43 007 ton

eller 57 procent og paa disse to landsdele tilsammen faldt altsaa hele 97.3 procent

av den samlede produktion. Av de enkelte amter hadde Bratsberg en produktion

av ca. 34 000 ton og Buskerud ca 20 000 ton. De største producenter

av trykpapir • var Skotfos Bruk og Embretsfos Fabrikker. Ialt blev der ved 18

fabrikker fremstillet 64 119 ton p ak p api r, hvorav 35 998 ton eller 2/3 blev

producert av de 13 fabrikker soin laa paa Østlandet. mens de resterende 18 121

ton fordelte sig nogenlunde likelig paa de øvrige landsdele — Oplandene, Sørlandet

og Trendelagen. De mest fremtrædende amter var Buskerud med 17 078

ton og Smaalenene med ca. 14 000 ton. De største producenter av pakpapir var

A/S Moss Cellulosefabrik, The Kellner Partington Paper Pulp Co. og A/S Randsfjord

Træmasse- og Papirfabrik. Om papirproduktionen forevrig se tabel 4.

En yderligere specifikation vilde ogsaa for papirindustriens vedkommende ha

været av stor betydning, idet det kun gjennem en saadan vilde ha været mulig

at belyse denne industrigrens kvalitative standpunkt, som f. eks. om det særlig

var de kostbarere papirer vore fabrikker viet sin opmerksomhet, eller omvendt

bare de billigere, om det var nogen speciel kvalitet der interesserte dem o.s.v.

Men da de indkomne opgaver ingen oplysninger gav herom, blev man tvunget til

at opgi enhver anden specifikation end den ovenfor angivne.

More magazines by this user
Similar magazines