Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Amter.

Smaalenene

Akershus

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Hedemarken og Kristians

Bratsberg

Nedenes og Lister og Mandal

Sondre Bergenhus og Sondre Trondhjem

Nordre Trondhjem

23

Samlet

bruttoindtægt.

Fabriktælling

1909.

Bruttoindtægt

i gjennemsnit

pr. bedrift.

Kr. Kr.

19 657 064

4 461 418

31 318 325

1 108 829

4 281 002

14 397 555

4 342 771

2 682 722

1 386 996

2 184 118

405 574

921 127

369 609

428 100

799 872

542 846

670 681

346 777

Riket ialt 83 636 682

828 086

Størst bruttoindtægt hadde altsaa denne industrigruppe i Buskerud amt med

37.4 procent, Smaalenenes amt med 23.4 procent og Bratsberg amt med 17.2

procent. Den største gjennemsnitlige indtægt pr. bedrift hadde Smaalenenes amt

med 2 184 118 kroner og desuten hadde bare Buskerud amt (med 921 127 kroner)

mere end gjennemsnittet for hele Riket.

Ved den samlede træmasse-, cellulose- og papirindustri hadde følgende herreder

og byer større bruttoindtægt end 5 mill. kroner : Tune, Modum, Solum og

Drammen ; fra 2.5 — 4.9 mill. kroner hadde: N. Eker, Skien, Norderhov, Hurum

og Ø. Eker, og fra 1-2.4 mill. kroner hadde Moss, Jevnaker, Eidsvold, Vennesla,

Strinden, Bærum, Skjeberg, Fredrikshald, Y. Sandsvær, Vardal, Øiestad, Hønefoss

og Gjerpen, mens i 37 herreder og byer bruttoindtægten ikke naadde 1 mill. kroner.

Paa de enkelte sorter mekanisk træmasse fordelte de 25 703 715 kroner sig saaledes :

Mekanisk træmasse.

Tor aspemasse

Vaat —

Tor, hvit granmasse

Vaa,t —

Tør, brun granmasse

Va,at

Bruttoindtægt

av salg.

Beregnet værdi av

de kombinerte

bedrifters forbruk

av eget raastof.

BrUttoindtægt

ialt.

Kr. Kr. Kr.

391 112

121 429

543 419

18 327 032

106 764

439 624

4 412 905

496 992

864 438

391 112

121 429

543 419

22 739 937

603 756

1 304 062

Samlet bruttoindtægt 19 929 380 5 774 335 25 703 715

More magazines by this user
Similar magazines