Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 24

1909.

Paa vaat, hvit granmasse faldt altsaa 88.6 procent av bruttoindtægten og paa

hvit granmasse ialt faldt 90.6 procent. Videre var 22.5 procent av den samlede

bruttoindtægt den beregnede værdi av det kvantum træmasse av egen produktion,

som de kombinerte bedrifter anvendte ved sin papirfabrikation, mens de resterende

77.5 procent repræsenterer værdien av det solgte kvantum. De gjennemsnitspriser

hvortil treesliperierne i 1909 avsatte sin produktion var pr. 1 000 kg. :

Mekanisk træmasse.

Tor aspemasse

Vaat —

Tor, hvit granmasse

Vaat — —

Tor, brun granmasse

Vaat —

Gjennemsnitspris

Mekanisk træmasse. for hele Maksimum., Minimum.,

produktionen.

Under gjennemsnitsprisen.

Antal

slipe-

Tier.

2

1

5

17

2

4

Kr. Kr. Kr.

Tor aspemasse 105.30 110.00 104.00

Vaat — 49.00 50.00 48.25

Tor, hvit granmasse 83.25 85.65 80.00

Vaal 35.91 42.65 30.00

Tor, brun granmasse 81.52 84.00 80.00

Vaat 34.45 39.50 30.00

Over og under denne gjennemsnitspris fordelte de enkelte fabrikker og deres

produktion sig paa følgende vis:

Samlet

produktion.

Antal

sliperier.

Over gjennemsnitsprisen.

Samlet

produktion.

1 000 kg. 1 000 kg.

1 636

178

2 911

250 507

2 843

8 393

3

2

4

41

4

12

2 078

2 300

3 750

382 777

4 563

29 460

De kr. 29 626 141, som var bruttoindtægten av den kemiske træmasseindustri

fordelte sig paa de enkelte varegrupper saaledes :

Herved forstaaes ikke den enkelte fabriks maksimums- eller minimumspris, men maksimUm

og Minimum for de dennemsnitspriser de enkelte fabrikker har opsit for sin

hele prod.uktion.

More magazines by this user
Similar magazines