Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Kemisk træmasse.

Blekt, vaat sulfitcellulose

Ublekt — —

Blekt, tor sulfitcellulose

Ublekt

Sulfatcellulose

Samlet bruttoindtægt

25

Bruttoindtægt

av solgt masse.

Kr.

42 000

1 850 160

9 869 908

11 803 975

2 139 790

25 705 833

Beregnet værdi

av de kombinerte

bedrifters forbruk

av eget raastof.

Fabriktælling

1909.

Bruttoindtægt

ialt.

Kr. Kr.

42 000

1 835 378 3 685 538

300 960 10 170 868

86 450 11 890 425

1 697 520 3 837 310

3 920 308 29 626 141

Av bruttoindtægten faldt altsaa 14 procent paa den vaate og 74.3 paa den

tørre, 34.5 procent paa den blekte og 53.8 procent paa den ublekte sulfitcellulose,

og paa sulfitcellulose ialt faldt 88.3 procent. Videre repræsenterte 86.8 procent

av bruttoindtægten værdien av det solgte kvantum, mens 13.2 procent

utgjorde den beregnede værdi av den del av de kombinerte bedrifters produktion,

som blev anvendt i deres egen papirfabrikation. Den kemiske træmasseproduktion

blev avhændet til folgende gjennemsnitspriser pr. 1 000 kg.:

Kemisk træmasse.

Gjennemsnitspris

for den hele

produktion.

Maksimum. , Minimum. ,

Blekt, vaat sulfitcellulose

Ublekt — —

Blekt, tor sulfitcellulose

Ublekt

Sulfatcellulose

Over og under denne gjennemsnitspris fordelte de enkelte fabrikker og deres

produktion sig saaledes :

Kemisk træmasse. Antal

neunlosefabr.

Kr.

90.90

61.43

172.15

127.50

117.38

Under gjennemsnitsprisen.

Samlet

produktion.

1000 kg.

Kr.

65.00

180.00

136.00

130.00

Antal

cellulosefabr.

Ublekt, vaat sulfitcellulose 4 27 028 4

Blekt, tor 3 18 425 2

Ublekt — 5 30 363 7

Sulfateellulose 2 13 797 4

Se anmerkningen paa foregaaende side.

Kr.

58.00

153.40

122.00

1.10.00

Over gjennemsnitsprisen.

Samlet

produktion.

1 000 kg.

32 972

40 655

62 919

32 608

More magazines by this user
Similar magazines