Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktmlling 82

1909.

drifter med en samlet produktion av 8 262 ton vaat brunmasse. De resterende

19 træmassefabrikker hadde ialt 65 kokekjeler av et samlet volum av 922 m 3

eller en gjennemsnitlig størrelse pr. kjele av 14.2 m3 ; 15 kjeler var mindre

end 10 m 3, 41 var fra 10-20 m 3 og 7 var større end 20 m 3. Det gjennemsnitlige

antal kjeler pr. bedrift var 3 4/io og den gjennemsnitlige aarsproduktion

pr. koker var 682 ton vaat masse.

20 fabrikker var forsynt med ialt 115 cellulosekokere med et samlet

volum av 11 130 ins, mens en fabrik som producerte 9 000 ton sulfitcellulose ikke

avgav opgaver herom. Det gjennemsnitlige antal kokere pr. bedrift var 5 3/4.

Antallet av koliere ved sulfitcellulosefabrikkerne var 93 paa ialt 10 573 m 8 og

ved sulfatcellulosefabrikkerne 22 paa ialt 557 m3, saaledes at den gjennemsnitlige

størrelse og aarsproduktion pr. koker for sulfitfabrikkernes vedkommende var henholdsvis

114 in og 1 900 ton tør og for sulfatfabrikkernes vedkommende henholdsvis

25 m. 3 og 1 482 ton tor cellulose. Mindre end 50 m 3 var 32 kokere, herav er

de 22 de ovennævnte sulfatcellulosekokere, 23 var fra 51-100 m 3, 50 var fra

101-150 m3, 8 var fra 151-200 M3 og 2 var storre end 200 m 3 .

Arbeidsmaskinernes geografiske fordeling var følgende:

Amter.

Smaalenene

Akershus

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Hedemarken

Kristians

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

S. Bergenhus

S. Trondhjem

N. Trondhjem

Papirmaskiner.

9

9

24

2

2

2

12

2

3

2

Holhendere.

33

30

55

4

2

10

33

2

15

14

12

■••■

Slipemaskiner.

29

20

127

10

24

74

25

16

3

19

Papmaskiner.

73

47

318

20

66

140

55

28

2

46

Brunvedkokere.

32

11

4

5

2

3

8

Cellulosekokere.

Riket ialt 67 210 347 795 65 115

Som alt før nævnt er det vandkraften som spiller den aller væsentligste rolle

som drivkraf t i denne industrigren (se tabel 8). Saaledes benyttet i 1909,

av de 99 1 bedrifter, de:

Opgaver over saavel kraftkilde som kraftmaskinernes antal og effektivitet mangler

for et treesliperi med en produktion av 17 000 ton vaat masse og for en cellulosefabrik

med 9 000 ton tor.

45

7

41

2

4

11

5

More magazines by this user
Similar magazines