Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ergverksdrift

Stenbrud og stenindustri

lsdrift

Metalindustri .

Mekaniske verksteder . .......

Kemisk industri

Elektrisk belysning og kraft

Tekstilindustri

Papirindustri

Lær- og gummivareindustri

Træindustri samt industri i horn

og ben

Byggeindustri

Nærings- og nydelsesmidler

Beklædning og rensning .....

Polygrafisk industri

Diverse industrielle foretagen der .

Tilsammen

11

mum, AIM"

Industrielle aktieselskaper ved utgangen av

1910.

Antal

aktieselskaper.

75

160

18

85

84

104

49

85

70

. 28

173

51

452

02

04

32

1 598

Indbetalt

aktiekapital.

48,7 mill. kr.

11_5,2

302,9

■■■

357,2

391,0

Fabrikteelling

1909.

1913.

Antal Indbetalt

aktieselsk fl per. aktiekapital.

Mill. kr. Mill. kr.

46,5 9()

11,2 194

0,4 22

8,9 105

17,4 126

02,0 143

41,7 01

1.5,8 92

34,2 90

4,0

1.8,8 214

1,3 71

33,3 527

3,7 93

2,3 75

1,4 45

302,9 1 981

62,5

14,5

0,4

11,9

24,8

65,8

35,6

19,1

43,

4,2

20,3

2,5

41,8

6,1

2,6

2,0

357,2

Til belysning av utviklingen gjennem en længere periode hitsættes en oversigt

over industrielle aktieselskaper :

1891

1900

1910

1913

1914

Antal

aktieselskaper.

351

1 056

1 598

1 981

2 130

Indbetalt

aktiekapital.

Det bor tiltoies, at denne utvikling ikke i sin helhet betegner nydannelser,

idet jo ogsaa adskillige forretninger er omdannet til aktieselskaper.

More magazines by this user
Similar magazines