Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Rikets bygder

Rikets byer

Landsdele.

Bedrifter

ialt

avisutgivende

trykkerier.

Herav

andre

trykkerier.

Østlandet

f Land

By

Oplandene

Land

1 By

Sørlandet By

Vestlandet

f Land

By

Trondelagen

f Land

1 By

Nord-Norge J' Land

5

119

2

36

-

43

3

11

3

10

-

1

24 21 3

2

41

2

14

-

14

3

19

3

13

-

6

t By

2

9

2

8 1

Riket ialt

49

Bokbinderier 36

Avisutgivende trykkerier 114

Bok- avis- og akcidenstrykkerier. 185

Litografiske anstalter 19

15 12 -

223 102 68

238 114 68

Fabriktælling

1909.

Ialt altsaa 435 virksomheter som fordelte sig paa 23$ industrielle anlæg.

De bedrifter som tilhorer disse grupper fordelte sig paa de enkelte landsdele

som følger:

Kristiania hadde 87 bedrifter (37 pct ), Bergen 22 (9 pct.), Stavanger 14

(6 pct.), Trondhjem 9 (4 pct.), Drammen 7 (3 pct.) og Skien 6 (2 1/2 pct.), mens

av de øvrige byer 3 hadde 4 bedrifter, 9 hadde 3, 15 hadde 2, og 9 hadde 1 bedrift.

Bare 6 pct. av bedrifterne laa i bygderne mens hele 94 pct. laa i bycrne.

Ialt fandtes denne gruppes bedrifter i 44 av landets 61 byer, men bare i 13 av

landets 596 herreder. (Om bedrifternes geografiske fordeling forovrig se tabellens

punkt I).

Arbeiderforhold.

Som tabellen paa side 2 viser, var den samlede arbeidsstyrke i de her omhandlede

industrigrupper 4 496, eller naar man ikke medregner bestyrere, ingeniører, kontorog

butikspersonale etc. 1 3 824, eller 4.3 pct. av den samlede fabrikindustris hele

Skemaets punkter a. b. og c.

More magazines by this user
Similar magazines