Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

51

Anvendt drivkraft.

A v disse industrigrenes bedrifter anvendte som drivkraft :

24 kun muskelkraft,

7 « vandkraft,

5 « dampkraft,

1 damp og leiet elektricitet,

167 kun leiet elektricitet,

5 leiet elektricitet og gas,

18 kun gas,

3 « petroleum,

8 uopgit.

Ialt 238 bedrifter.

Fabriktmlling

1909.

Desuten blev der ved 4 bedrifter f r e iii stillet elektricitet, saaledes at

elektrisk energi ialfald for nogen del blev anvendt av ialt 1 77 bedrifter eller 7 7 pct.

av dem som meddelte opgaver over den anvendte drivkrafts art. — De anvendte

kraftmaskiner og disses effektivitet var :

6 turbiner paa ialt 34 eff. hk.

9 dampmaskiner —«— 228 —«

427 elektriske motoreri « — 945 —« —

29 gas- og petroleumsmotorer —«---- 173 --e

Ialt 471 kraftmaskiner paa 1 380 elf. hk.

Hertil kommer et vandhjul og 3 elektromotorer, hvis effektivitet ikke blev

opgit, saint antallet av kraftmaskiner og anvendt mængde kraft ved de 8 bedrifter

for hvilke opgaver mangler. Ialt er der saaledes avgit opgaver over anvendt

mængde drivkraft av 226 bedrifter, mens opgaver herom mangler for 12 bedrifters

vedkommende (ved de 226 bedrifter blev der beskjaeftiget 4 136 arbeidere og ved

de 1 2 bedrifter 360). 2 Av den anvendte drivkraft faldt 523 eff. hk. (37.9 pct.)

paa de avisutgivende trykkerier, 345 eff. hk. (25 pct.) paa andre trykkerier og

302 eff. hk. (21.9 pct.) paa papirindustrien, mens der paa ingen av de øvrige

grupper faldt saa meget som 100 eff hk. — Paa Kristiania faldt 745 eff. hk.

(54 pct.), paa Jarlsberg og Larvik amt 164 eff. hk. (1 1.9 pct.) paa Bergen

1 14 eff. hk. (8.3 pct.), paa Sondre Trondhjems amt 94 eff. bk. (7.8 pct.), paa

Stavanger amt 84 eff. hk. (7.1 pct.) og paa Buskerud amt 51 eff. hk (3.7 pct.),

mens der paa ingen av de øvrige amter faldt saa meget som 50 eff. hk. (om

drivkraften forovrig se tabellens punkt VI).

For leiet elektricitet. Desuten hadde de bedrifter som selv fremstillet elektrisk

energi 25 motorer.

2 Tor man gaar ut fra, at der er en viss forholdsmessighet tilstede mellem antallet av

arbeidere ansat i bedriften og mængden av anvendt drivkraft, saa finder man, at der

ved de bedrifter, som har avgit opgaver, i almindelighet anvendes '8 hestekraft pr.

arbeider, og at saaledes de bedrifter som ikke har avgit opgaver antageligvis skulde

anvende ialt 120 hestekræfter; det samlede kraftforbruk skulde altsaa være 1 500 eff. hk.

More magazines by this user
Similar magazines