Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktællimg 12

1909.

Eksporten av industrifrembringelser herunder ikke medregnet iìtve11ast og.

tran) utgjorde

1909 98,2 mill. kr.

1910 114,7

1911. 121,2

1912 151,0

1913 . 181,3

Utarbeidelsen av de efterfølgende produktionsstatistiske hefter er utfort av

sekretær T. Toftdah 1, med undtagelse av heftet om tobaksindustrien. hvilket

er forfattet av (And. oecon Fredrik Hebe r.

Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania 1 5 november 1915.

N. Rygg.

More magazines by this user
Similar magazines