Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 58

1909.

opgav at drive protokolfabrik, bokbinderi, boktrykkeri og linjerverksted, 1 at drive

protokolfabrik, bokbinderi og boktrykkeri, 1 at drive posefabrik, protokolfabrik, bokbinderi,

boktrykkeri og litografisk anstalt, samt 1 at drive æskefabrik og litografisk

anstalt. De 416 150 kr. som er opfort under gruppen «diverse» blir saaledes i

virkeligheten at henføre til de forskjellige grupper. — Det under reparationsarbeide

opførte beløp, (723 kr.) tor man ganske sikkert gaa ut fra er alt for litet, idet,

det sandsynligvis har støtt paa regnskapsmæssige vanskeligheter at utsondre saadant

arbeide.

For de bedrifter som ingen produktionsopgaver har avgit, har man søkt

at beregne den antagelige produktions værdi. Ved som beregnings grundlag

at anvende den utbetalte arbeidsløns og den skattelignede indtægts størrelse

har man saaledes fundet, at disse bedrifters bruttoindtægt skulde kunne

sættes til 1 009 272 kr., saaledes at den hele gruppes samlede produktionsværdi

skulde være 2 939 649 kr. (se forovrig side 69 og flg.)

Bokbinderier.

Ved de 8 selvstændige bokbinderier blev raastofforbruket opgit til:

Papir kr. 5 607

Pap « 15 981

Skind og shirting

More magazines by this user
Similar magazines