Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

1. Kornmøller.

(Ved cand. oecon. Torleiv Toftdahl)

Længe for man hadde lært at nyttiggjøre sig den 1 vore fosser og stryk

hvilende kraft paa noget andet industrielt omraade, blev den tat i kornformalingens

tjeneste. Allerede i det 14de aarhundrede skal der saaledes i Drammensvasdraget

ha eksistert flere primitive smaakverner ; men hundreder av aar skulde gaa

hen, inden der homy utviklet sig en virkelig dolleindustri. Tit igjennem det 16de og

17de aarhundrede manglet det ikke paa bestræbelser fra regjeringens side paa at

faa opelsket en saadan ; ti den utdelte villig «circumference privilegier», hvorved

dels bønderne i vid omkreds tilpligtedes at formale sit korn ved en bestemt 'none,

og hvorved dels oprettelsen av konkurrerende bedrifter inden vedkommende circumference

forbødes. Saaledes fik f. eks. myntmester Frdr. Grüner, da han i

1672 overtok «Nedre Foss mølle» «Kongens mølle» kaldet — et saadant

privilegium som fastsatte at «paa en Fjerdingmils Vei rings om Agershus Slot og

Kristiania By maa ingen andre Kvern- eller Kornmøller herefterdags bygges.» —

Men regjeringens privilegiepolitik mislykkedes her som paa de fleste andre felter.

Rigtignok blev i det 17de ilarhundrede vindmøller for forste gang provet hos

os og i 1727 fik vi endog vor forste grynmelle ; men dette var kun svake tilløp

til den Mt utviklede mølleindustri, der skulde naa sin blomstring først i det 19de

aarhundrede. Fra dettes begyndelse av tok nemlig utviklingen fart og selv i

tider saa slette for vor industri som 1830-aarene, blir kornformalingen omtalt som

meget- lonnende. Saaledes uttaler amtmanden for Sondre Bergenhus amt i 1836:

«Paa grund av det store kvantum korn der formales og avsendes til Nordland, er

kornvandmøllerne de eneste manufakturer her i distriktet, der drives med synderlig

held.»

Da i 1844 Fritzøe verk anlagde den forste rismolle, og senere gjenopforte

sine nedbrændte kornmøller, blev en række storartede forbedringer paa molleteknikkens

omraade indført. Saaledes hjemførtes der fra England «et fuldt moderne

maskineri av jern», og «deu gammeldagse kvernkall» blev avløst av c et mægtig

jern hjul». — Selve rismollens virksomhet blev imidlertid av kort varighet, den

begyndte godt og forædlet nære 600 000 kg. ris om aaret, hvorav 2/3 blev utført;

men den blev nedlagt allerede i 1850-aarene. De tekniske forbedringer den hadde

1

More magazines by this user
Similar magazines