Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktcelling 68

1909.

Amter.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Hedemarken

Kristians

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Sondre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Finmarken

Riket ialt

Produktionsopgaver

hvori papir er

medtat.

I.

Kr.

35 311

117 381

966 005

175 407

849 042

300

.11

15 000

252 384

42 400

2 485

2 455 715

hvori papir

ikke er inedtat.

Kr.

Værdien av

papir anvendt

til egen avis.

Kr.

38 458 12 873

1 555 1 316

1 657 290 602 830

106 233 22 450

20 366 64 926

11 659 10 869

7 680 7 856

47 731 16 010

20 661 8 021

17 835 13 700

249 974 35 853

678 1 096

90 511 54 983

331

6 949 (i 720

161 993 50 508

8 147 3 140

24 772 8 079

1 762 1 264

2 474 254 922 825

bedrift kan jo saaledes forsaavidt man da tør anta, at den lignede indtægt er

et sandt billede av fortjenesten — tjene mere end en anden paa en mindre

omsætning (den arbeider kanske under gunstigere konkurranseforhold, liar storre

kapital, har bedre kredit, er utstyrt med mere tidsmæssig maskineri o, s, v.).

Og paa samme maate med arbeidslønnen, saaledes at én bedrift med mindre omsæt-

Ring end en anden utbetaler større arbeidslon (den er kanske utstyrt med færre

og daarligere maskiner, dens produktion egner sig kanske mere for haand- end

maskinarbeide, o. s. v.). Betragter man derimot liver enkelt gruppe som et hele,

saa maa man kunne gaa ut fra, at uregelmæssigheterne vil opveie hinanden eller

fortape sig i mængden, saaledes at det inden vedkommende gruppe almindelig

herskende forhold, mellem paa den ene side summen av arbejdsløn og lignet indtægt,

og paa den anden produktionens værdi, vil bli klart. — Beregnet paa denne

vis blev produktionsværdien :

(Se tabellen næste side.)

More magazines by this user
Similar magazines