Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Bedriftsgrupper.

Opgit bruttoindtægt

ved

de bedrifter

som har avgit

produktions

opgaver.

Summen av

disse bedriftersarbeidslem

og

ilignede

indtægt var

i pct. heray.

Sum av arbeidskm

og lignet

indtægt for de

bedrifter som

ikke har avgit

produktionsopgaver.

Beregnet

bruttoindtægt

ved de bedrifter

som ikke har

avgit produktionsopgaver.

Brutto

indtægt

ialt.

Kr. Pct. Kr. Kr. Kr.

261 Takpap- og tapetfabrikker 344 - - 261 344

1 Papirvareindustri 930 377 30.1 303 791 1 009 272 2 939 649

Bokbinderier

314 396 51.1 64 581 126 382 440 778

3í11641.2 Bokbinderier og trykkerier

142 046 344 772 665 898

Avisutgivende trykkerier 565 027 301.2 161 284 53 761 618 788

Andre trykkerier 1 903 482 47.4 427 342 901 565 2 805 047

Litografiske trykkerier. . 466 26036 57 280 19 946 486 206

69

Fabriktælling

1909.

Ialt 5 762 012 1 106 324 2 455 698 8 217 710

Hvortil saa kommer trykning av egen avis paa papir til en værdi av

922 825 kr. -I-- 87 464 kr. eller ialt 1 010 289 kr. 1

Opdeler man den samlede bruttoindtægt som ovenfor i to grupper, den ene

omfattende den slags produktionsopgaver hvori pap og papir altid er medtat og

den anden saadanne opgaver som ikke altid medtar værdien av pap- og papirforbruket

saa faar vi:

Industrigrupper.

Takpap- og tapetfabrikker

Papirindustri

Bokbinderier

Bokbinderier og trykkerier

Avisutgivende trykkerier

Andre trykkerier

Litografiske trykkerier. .

Produktionsopgaver

hvori papirforbruket

er

medtat

(gruppe I).

hvori papirforbruk

et ikke

er medtat

(grupppe II).

Den beregnede del av denne

produktion er procentvis

fordelt paa

gruppe I. gruppe II.

Av den beregnede

del av

gruppe II er

det anvendte

papir sat til.

Kr. Kr. Pct. Pct. Pct.

259 789

2 749 235

440 778

117 091

21 388

1 555

119 787

401 572

443 941

2 132 438

362 831

Ialt 3 588 281 3 462 124

- -

93.5 6.5 37.1

100 .. -

17.6 82.4 26.8

3.5 96.5 25.7

- 100 24

- 100 25

Summen av arbejdsløn og ilignet indtægt ved de avisutgivende trykkerier for hvilke

man har opgaver forholdt sig til papirforbruket til egen avis som 184.4 : 100. Da nu

summen av arbejdsløn og ilignet indtægt for de bedrifters vedkommende hvorfor man

ingen produktionsopgaver har var opgit til 161 284 kr., skulde altsaa værdien av

disses papirforbruk tilnærmelsesvis kunne sættes til 87 464 kr.

More magazines by this user
Similar magazines