Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 72

1909.

Bedriftsgrupper.

Takpapfabrikker

Tapetfabrikker

Papirvareindustri

Bokbinderier

Bokbinderier og trykkerier .

Avisutgivende trykkerier .

Andre trykkerier ....... . . .

Litografiske trykkerier

Ialt

Saml et

formue.

Herav

beregnet.

Kr. Kr.

14 000 11 000

50 000

1 869 000 150 000

88 800

289 600 10 600

5 392 200 271 900

1 790 300 101 300

260 200 20 000

9 754 100 564 800

øvrige gruppers vedkommende har man, naar det kunde konstateres at formuesopgaverne

omfattet mere end selve den industrielle virksomhet, betragtet formuen

som uselvstændig og beregnet nye opgaver paa den ovenfor omtalte mante. For

disse gruppers vedkommende haaber man saaledes for en del at ha fjernet de

formuesdele som er industrien som saadan uvedkommende. — Paa de storre landsdele

fordelte formuen sig paa folgende vis:

Østlandet kr. 7 993 000

Oplandene

More magazines by this user
Similar magazines