Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

73

Fabriktælling

1909.

i bedrifter med flere end 5 arbeidere, endelig for litografiske anstalter 260 kr.

indtægt i bedrifter med 10-20 arbeidere. Beregnet i overensstemmelse hermed

er saa den samlede indtægt for de bedrifters vedkommende, som ingen selvstændig

indtægtstakst hadde, sat til 107 160 kr , mens den samlede indtægt for de øvrige

bedrifter — de som hadde selvstændig indtægtstakst blev opgit til 1 207 910 kr.

Ialt skulde altsaa de herhenhørende bedrifter være lignet efter en indtægt av

1 315 070 kr. eller fordelt paa de enkelte industrigrupper:

Bedriftsgrupper.

Samlet

indtægt.

Herav

beregnet.

Kr. Kr.

4 Takpapfabrikker 000 3 000

Tapetfabrikker

2 000

Papirvareindustrien

201 300 22 300

Bokbinderier

34 400

Bokbinderier og trykkerier. 62 500 2 300

Avisutgivende trykkerier

643 210 36 500

Andre trykkerier

325 200 38 900

Litografiske trykkerier

42 460 4 160

Ialt 1 315 070 107 160

Man maa imidlertid erindre at — likesom allerede under formuen omtalt —

ogsaa indtægten i grupperne «papirvareindustri» og «avisutgivende trykkerier»

omfatter en del bestanddele, som er industrien soin saadan uvedkommende.

Den takserte indtægt fordelte sig paa de enkelte landsdele som følger:

Østlandet kr. 986 560

Oplandene e 32 500

Sørlandet 68 450

Vestlandet 142 800

Trondelagen 66 100

Nord-Norge 18 660

Riket ialt kr. 1 315 070

Paa Kristiania faldt 822 300 kr. (62.6 pet paa Bergen 86 600 kr. (6.6 pet.),

paa Jarlsberg og Larvik amt 81 800 kr. (6.2 pct.), paa Stavanger amt 54 200 kr.

(4.1 pct.) og paa Sondre Trondhjems amt 51 900 kr. (3.9 pct.). Av de øvrige

amter hadde Smaalenenes, Buskerud og Bratsberg amter fra 30 000-40 000 kr.;

Hedemarkens, Kristians, Nedenes, Lister og Mandal og Nordlands amter fra

10 000-20 000 kr . ; Akershus, Sondre Bergenhus, Romsdal og Nordre Trondhjems

amter fra 1 000-9 000 kr. ; og endelig Nordre Bergenhus og Finmarkens amter

mindre end 1 000 kr. (om indtægten forovrig se tabellens punkt IX b).

More magazines by this user
Similar magazines