Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktoolling 2

1909.

indfort blev derimot av den største betydning, idet allerede i slutten av 40-aarene

stadig flere mollebruk fulgte eksemplet og lot hjemføre moderne maskiner.

Ved disse tider begynder man ogsaa at ta turbinen i melleindustriens tjeneste,

mens dampmaskinen derimot kommer til at spille en ubetydelig rolle. Vel byggedes

der omkring aarhundredets midte endel dampmøller, men efterhvert som turbinerne

blev forbedret gik flere og flere over til denne hos os saa meget mere økonomiske

kraftmaskine.

Hitindtil hadde alle vore moiler drevet saakaldt «bondemaling» bønderne

bragte selv sit korn til kvernen, avhentet det igjen efter formalingen og erlagde

herfor en viss andel av kornet i skat» eller «told» — men heri indtraadte der

nu en forandring. I 1840-aarene begyndte nemlig i Kristiania korn- og melfirmaet

I. C. Helgesen at indkjope utenlandsk korn til formaling ved sine egne moiler

— Lysaker moiler . Senere følges eksemplet av en række andre firmaer,

saaledes i 60-aarene av • Gerner i Moss — som opkjøpte og moderniserte en del

av byens gamle kverner — Aug. C. Mohr & Son og Gerdt Meyer i Bergen og

flere. Særlig Bergen og de omliggende strok av Søndre Bergenhus amt kom i

denne tid til at indta en ledende stilling i vor formalingsindustri, som de ogsaa

senere har hævdet.

For hadde danske og svenske kjobnuend forsynet os med det korn vi trængte ;

men nu begyndte bergenserne at ta hele skibsladninger — tildels med egne farteier

— rug og byg fra Østersjo- og Sortehavshavnene, saaledes at vi inden

faa aar hadde frigjort os• fra vor avhængighet av det danske og svenske kornmarked.

Men det hvite finsigtede danske mel derimot • var endnu overlegent i

konkurransen med vort grove formalingsprodukt, hvilket snart fremtvang en række

tekniske forbedringer i mølleindustrien. Saaledes begyndte man at indføre forbedrede

rensemaskiner, fra Frankrike og Tyskland blev der tat hjem kunstige mollestener

av udmerket kvalitet, og endelig viedes sigtningen den største opmerksomhet.

Denne forbedrede mølleteknik fandt imidlertid ikke bare vei til de store

handelsmøller, men ogsaa til de mange mindre «bondemøller» rundt om paa landsbygden,•

hvorved disse i langt højere grad end tidligere kom til at kunne tilfredsstille

landdistrikternes krav. Handelsmøllerne, særlig i Østlandsbyerne, mate

saaledes en sterk konkurranse, som blev foroket ved den stadige tilførsel av de danske

og tyske mollers overproduktion, saa at deres økonomiske vilkaar ikke var de

bedste omkring 1870.

Store forandringer skedde imidlertid, da den mekaniske valsestol blev opfundet;

denne fandt hurtig vei til vore store møller, saaledes at de fleste av dem i perioden

1878— 1883 blev omdannet til store industrielle bedrifter. Samtidig indførtes

en række forbedrede rensemaskiner, som aspiratorer, triorer, magnetapparater o.s v.

og endelig for sigternes vedkommende centrifugalsigten Herved blev disse store

moiler helt overlegne i konkurransen med bondemøllerne, som manglet kapital til

at folge med i dette kostbare tekniske utstyr og derfor næsten helt maatte overlate

formalingen av brodmel til dem.

I den senere tid er imidlertid heri atter indtraadt en forandring, idet -efterhvert

soin maskinteknikken er gant fremad ogsaa det moderne mile-

More magazines by this user
Similar magazines