Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 78

1909.

Av sættemaskiner fandtes ialt 36, hvorav de 30 ved avisutgivende trykkerier.

Av disse maskiner blev 1 opgit at være «linotype» og 7 at være

«typograf», mens specifiserte opgaver manglet for de ovriges vedkommende.

Foruten de her nævnte arbeidsmaskiner fandtes en stor mængde andre, for

hvilke en videre bearbeidelse ikke vilde ha latt sig gjennemfore, uten at en række

nye oplysninger var blit indhentet. Om samtlige opgaver over arbeidsmaskiner,

giælder det imidlertid, at de opstillede grupper er litet ensartede og saaledes

rummer store forskjelligheter; men da det indkomne materiale var saa ufuldstændig

vilde en yderligere specifikation neppe ha latt sig gjennemfore ved denne forste

tælling av heromhandlede art.

Her kan til slutning nævnes at ogsaa Haandverkstællingen i andet hefte

tabel 15 meddeler endel opgaver over de i heromhandlede bedrifter benyttede

maskiner.

More magazines by this user
Similar magazines