Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Skind- og lærindustri

I Fabrikteellingens hefte I blev de heromhandlede bedrifter fordelt paa folgende

grupper

Garverier gruppe IX nr. 4

Barkemoller — IX « 8

Lærindustri IX 9

Fabrikation av drivremmer IX « 10

Fabrikation av reiseeffekter av lær IX . 11

Skoteifabrikker XII . 1

Hanskefab.rikker XII 2

Ved den videre bearbeidelse av det indkomne materiale har man fundet det

hensigtsmæssig at forenkle denne gruppeinddeling noget og man har samlet opgaverne

i 4 hovedgrupper paa hvilke bedrifter og arbeidere fordeltes som følger:

Bedriftsgrupper.

Garverier

Skofabrikker

Skind- og lærindustri forovrig

Herav

Reiseeffektfabrik

Portefoljefabrikker

Remfabrik

Fabrikation av skotoirekvisita

Hanskefabrik

Barkemeller og barkestamper

Antal

bedrifter.

51

33

6

1

2

1

1

1

5

Antal

arbeidere.

598

1 747

345

79

42

79

18

127

15

Ialt 95 2 705

Paa enkelte punkter avviker disse opgaver, som folge av senere berigtigelser,

endel fra de i Fabrikteellingens forste hefte meddelte.

1 — Skind- og lærindustri.

More magazines by this user
Similar magazines