Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 2

1909.

De fleste av de heromhandlede industrigrener blir i vid utstrækning ogsaa

drevet som haandverksindustri, og det vil derfor være av stor interesse at sammenstille

de meddelte opgaver med de som blev indhentet ved Haandverkstællingen

av 1910.

Garverier

Bedriftsgrupper.

Skomakerier

Hanskemakerier

Lærindustri forøvrig

Ialt

Fabriktællingen. Haandverkstællingen.

Arbeidere

Bedrifter. Bedrifter.

m. v.

51

33

1

5

90

Mestere og

arbeidere.

Rent bortset fra at fabrikindustrien for 1910 vil vise noget højere tal end

for 1909 skulde der altsaa i dette aar ha været 7 780 herhenhørende bedrifter

med en samlet arbeidsstok paa 14 465. Hertil er imidlertid at bemerke, at for

haandverkets vedkommende blev en ikke uvæsentlig del av bedrifterne -- 910

med 1 094 mestere og arbeidere — drevet som bierhverv, og skaffet saaledes

kun i en kortere tid av aaret arbeidsstokken beskjæftigelse inden denne

industrigren.

Da disse to hinanden supplerende tællinger skulde omfatte den aller væsentligste

del av industrien kan det, til belysning av skind- og lærindustrien i sin

helhet, ogsaa være av interesse at sammenligne resultaterne med Folketællingens.

Som nævnt blev der ifølge Fabrik- og Haandverkstællingerne i garverierne ialt

beskjæftiget 1 232 personer hvorav 294 selvstændige. Ifølge Folketællingen beskjæftigedes

der 1 109 personer hvorav 250 selvstændige. Denne uoverensstemmelse

skyldes for nogen del det forhold at 26 av de i Haandverkstællingen medregnede

selvstændige garvere kun drev denne virksomhet som bierhverv og i

Folketællingen saaledes sandsynligvis er blit henregnet til sit hovederhverv. Hertil

kommer videre at en del av det i de fabrikmoessige garverier ansatte personel

saasom kontorister, regnskapsførere, maskinister etc. i Folketællingen let vil være

henført til andre grupper.

Ifølge Fabrik- og Haandverkstællingerne blev der i skoindustrien ialt beskjæftiget

12 058 personer hvorav 7 081 selvstændige, mot ifølge Folketællingen

13 078 personer hvorav 6 155 selvstændige. Likesom for garverierne skyldes uoverensstemmelserne

ogsaa her for nogen del at de selvstændige haandverkere som har

drevet skomakeri kun som bierhverv i Folketællingen er blit henregnet til sit hovederhverv.

Videre er i Folketællingen en række haandverkere og haandverksarbeidere,

som ikke har opgit anden beskjæftigelse end skomakeri, ogsaa blit regnet som saadanne,

selv om skomakeriet kun hay' været en bibeskjæftigelse for dem og saaledes

598

747

127

218

2 690

243

7 061

11

375

634

10 311

53

777

7 690 11 775

More magazines by this user
Similar magazines