Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktmlling 8

1909.

Størrelsesgrupper.

Mindre end 100 stkr. forbrukte

100— 499

500— 999

1000— 2 499

2 500— 4 999

5000— 9 999

10 000-24 999

25 000 stkr. og mere

• • •

Ialt

Antal

bedrifter.

Huder. Skind.

Deres

forbruk.

Stkr.

1 50

5 1 630

7 4 833

13 20 086

11 37 113

3'25681

4 61 483

2 58 244

46 209 120

Antal

bedrifter.

1

9

3

2

1

16

Deres

forbruk.

Stkr.

212

6 475

5 079

13 852

19 765

45 383

de 11 at ha utfort leiearbeide for tilsammen kr. 36 117, av de 7 sidstnævnte 1 at

lia utført leiegarvning for kr. 3 800 og endelig av de 3 for hvilke øvrige oplysninger

mangler opgav 1 at ha utfort leiegarvning for kr. 800.

Paa de forskjellige lærsorter fordelte forøvrig produktionsværdien sig som

følger :

Overlær kr. 1 251 206

Saale- og bindsaalelær 5 618 391

Herav : saalelær kr. 5 479 335

bindsaalelær 5 169 056

Lær uten nærmere specifikation . 56 777

Pakningsker, limlær etc . 11 500

Skind . 131 119

Avfalds- og biprodukter . 2 653

Ialt kr. 7 101 646

Og desuten blev der ved 2 garverier ogsaa tilvirket waterproof og trætøfler

til en værdi av kr. 17 500.

O verlær blev ialt tilvirket av 32 garverier med 305 arbeidere. Herav

tilvirket 6 garverier med 43 arbeidere kun overlær, 17 garverier saavel overlær

som andet lær, 8 garverier overlær, andet lær og skind og 1 garveri endelig

overlær og skind. ---- 21 av disse garverier opgav sin produktion av overlær i

sider og værdi (76 821 sider til en værdi av kr. 685 249 eller i gjennemsnit pr.

side kr. 8.92), 5 opgav kun produktionsværdi (kr. 265 017) og 6 opgav produktionen

i kg. og værdi (93 104 kg. til en værdi av kr. 300 940 eller i gjennemsnit

pr. kg. kr. 3.23). Tør man nu anta at alt overlær er blit avsat til disse

samme gjennemsnitspriser skulde der ved de garverier hvorfor man har produktions-

More magazines by this user
Similar magazines