Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

9

Fabriktaalling

1909.

opgaver i 1909 ialt være tilvirket 140 273 sider eller 384 208 kg. overlær til

en samlet værdi av kr. 1 251 206 1 .

S a ale- og bindsaalelær blev ialt tilvirket av 36 garverier med

506 arbeidere. Herav tilvirket 11 garverier med 249 arbeidere kun saale- og

bindsaalelær, 17 garverier saale- og bindsaalelær tillikemed andre lærsorter og

8 garverier saale- og bindsaalelær tillikemed andre lærsorter og skind. — 15 av

disse bedrifter opgav sin produktion av saalelær i sider og værdi (191 253 sider

til en værdi av kr. 4 623 475 eller i gjennemsnit pr. side kr. 24.17). 5 opgav

bare produktionens værdi (kr. 174 486) og 9 opgav produktionen i kg. og værdi

(295 457 kg. til en værdi av kr. 681 374 eller i gjennemsnit pr. kg. kr. 2.3 1).

For bindsaalelærs vedkommende opgav . 9 bedrifter sin produktion i sider og værdi

(11 338 sider til en værdi av kr. 90 086 eller pr. side kr. 8.12), 1 opgav

bare produktionens værdi (kr. 36 383) og 4 opgav produktionen i kg. og værdi

(26 1 91 kg. til en værdi av kr. 66 273). Antar man her likesom for overlær at

alt saale- og bindsaalelær er avsat til disse gjennemsnitspriser skulde der ved de

garverier hvorfor man har produktionsopgaver i 1909 ialt være tilvirket 225 083

sider eller 2 372 496 kg. saalelær til en samlet værdi av kr. 5 479 335 og

21 064 sider eller 61.391 kg. bindsaalelær til en samlet værdi av kr. 169 056.

Skind blev ialt beredt av 12 garverier med 173 arbeidere. Herav garvet

1 bedrift med 2 arbeidere kun skind, mens de øvrige 11 tillike garvet forskjellige

slags lærsorter 2. 11 av skindgarverierne opgav sin produktion i stykker og værdi

(35 2 l 5 stkr. til en værdi av kr. 129 912 eller i gjennemsnit pr. skind kr. 3.69)

og 1 garveri opgav produktionen i kg. og værdi (320 kg. til en værdi av

kr. 1 207 eller i gjennemsnit pr. kg. kr. 3.74). Beregnet paa samme mate som

for overlær, saalelær og bindsaalelær skulde der ved de garverier hvorfor man har

produktionsopgaver i 1909 være tilvirket ialt 35 542 skind til en værdi av kr. 13 1 119.

Efter produktionsværdiens størrelse fordeltes garverierne og deres arbeiderantal

som følger:

(Se tabellen næste side.)

Hvad endelig produktionens geografiske fordeling angaar saa stod Lister og

Mandal amts -4 garverier med en produktionsværdi av kr. 3 113 000 høiest.

Forovrig fordelte produktionen sig paa de enkelte amter som folger 3 :

1 mill.-2 mill. kr. Kristiania (6) og Søndre Bergenhus (12).

250 000-499 000 Søndre Trondhjem (2).

100 000-249 000 kr. Buskerud (4), Bratsberg (2), Smaalenene (1), Bergen (3) og Jarlsberg

og Larvik (4).

50 000— 99 000 Hedemarken (3) og Kristians (2).

Under 50000 « Nedenes (1), Nordre Trondhjem (1), Stavanger (2) og Romsdal (1).

3 bedrifter opgav sin produktion saavel i kg. som i sider og gjennemsnitswegten

utregnet herav blev 2.75 kg. pr. side. Omregner man efter dette forhold de opgivne kg.

overlær til sider og utregner disse sidstes gjennemsnitspris, findes denne at være

kr. 8.89 pr. side. Den ovenfor benyttede gjennemsnitspris — kr. 8.92 - vil saaledes

neppe avvike meget fra det virkelige forhold.

Kfr. note side 5.

De i parentes tilføjede tal angir garveriernes antal i vedkommende amt.

More magazines by this user
Similar magazines