Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

FabriktEelling 10

1909.

Under 5 000 kr.

5 000— 9 999

10000— 24 999

25000— 49 999 c

50000— 99 999

100 000-249 999

250 000-499 999

500 000-999 999

Størrelsesgrupper.

1 000 000 kr. og derover

Bedrifter med uopgit værdi

Antal

bedrifter.

4

4

8

8

11

7

2

2

2

3

Arbeids-

styrke.

11

9

31

41

80

119

69

85

141

12

Produktionsværdi.

Kr.

13 060

29 464

136 187

282 688

804 074

964 257

723 557

1 449 000

2 699 359

Ialt 51 598 7 101 646

Som alt nævnt findes der ved siden av disse fabrikmæssig drevne garverier

ogsaa en række mindre haandverksmæssige bedrifter. Nogen fuldstændige opgaver

over haandverksgarveriernes produktion har man imidlertid ikke, idet Haandverkstællingen

kun avfordret de mestere produktionsopgaver, som beskjæftiget leiet

arbeidshjælp eller anvendte mekanisk drivkraft, og selv for disse bedrifters vedkommende

mangler produktionsopgaver for flere. Av de 243 haandverksgarverier

var der saaledes kun 137 som beskjæftiget leiet arbeidshjeelp (347 svender og

lærlinger) og av disse er det kun 109 med 275 svender og lærlinger som har opgit

sin produktion, nemlig til kr. 2 040 941. Men heri er der imidlertid for en ikke

ubetydelig del ogsaa medregnet leiearbeide. 22 bedrifter med 59 mestere, svender

og lærlinger utforte saaledes kun leiegarvning (herfor betaltes kr. 196 053), 70 bedrifter

med 290 mestere, svender og lærlinger garvet kun for egen regning (tilvirket

feerdiggarvet skind og lær for kr. 1 752 088) og 7 bedrifter endelig med

25 mestere, svender og lærlinger utforte begge dele (leieløn, og værdi av skind og

lær garvet for egen regning kr. 92 800). Under forutseetning av at dette sidste

beløp fordeler sig paa leiearbeide og arbeide for egen regning efter samme forhold

som ved de 92 førstnævnte skulde de haandverksgarvere, som har avgit

opgaver ialt ha garvet huder og skind for egen regning til et beløp av kr. 1 835 608

og ha utfort leiegarvning for kr. 205 333 eller pr. arbeider henholdsvis kr. 4 895

og kr. 548. Turde man nu gaa ut fra at dette ogsaa hadde været gjennemsnitsproduktionen

ved de øvrige som hovederhverv drevne garverier skulde i 1909 ved

haandverksgarverierne være garvet huder og skind for egen regning til et beløp

av kr. 2 858 663 og for andre til et beløp av kr. 329 865.

I den samlede garveriindustri skulde der efter dette ialt være garvet for egen

regning huder og skind til en samlet værdi av kr. 9 960 309 samt være utfort

leiegarvning for kr. 370 582. Antar man til slutning at ved garvningen bearbei-

More magazines by this user
Similar magazines