Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Raastofopgaver Raastofopgaver

opgit av mangler for

23 Antal bedrifter

10

Med antal arbeidere

1 218 529

11

Fabriktælling

1909.

delsesværdien utgjør ca. 35 pct. i gjennemsnitl skulde den samlede værdi av de

ved leiegarvningen bearbeidede huder og skind andrage sig til kr. 1 058 800 og

værdien av garveriernes samlede produktion følgelig til kr. 11 019 109, hvortil

endelig til slutning kommer de vistnok hoist ubetydelige lærmængder, der er

garvet ved de som bierhverv drevne haandverksgarverier.

Av uberedte huder og skind indførtes der i det heromhandlede nar for

kr. 9 448 1 00 og av beredte for kr. 3 402 300. I 1912 androg indforselen til

henholdsvis kr. 10 926 200 og kr. 5 084 100. Utforselen av uberedte huder og

skind beløp sig i 1909 til kr. 8 262 200 og av beredte til kr. 127 600. I 1912

utgjorde utforselen henholdsvis kr. 10 450 700 og kr. 104 900.

Skoindustrien.

Næsten 1/3 av skofabrikkerne har saaledes ingen opgaver avgit om sit raastofforbruk,

og desuten kommer hertil ogsaa de to fornævnte bedrifter som negtet at

avgi opgaver og som i 1910 beskjeeftiget 419 arbeidere.

Ogsaa ved bearbeidelsen av denne industrigruppes raastofopgaver har de meget

uensartede mængdeangivelser forvoldt vanskeligheter. Nogen fabrikker har saaledes

kun opgit sit skind- og lærforbruk i værdi, andre derimot i kg. eller i

kvadratfot, og atter andre endelig saavel i værdi som i kg. eller kvadratfot.

15 bedrifter med 806 arbeidere har saaledes kun opgit forbruket i værdi

(kr. 2 389 537), 2 bedrifter med 54 arbeidere har opgit forbruket saavel i værdi

som i kg. og kvadratfot (18 802 kg. samt 56 809 f 2 til en samlet værdi av

kr. 80 1 80) og 6 bedrifter med 353 arbeidere har opgit forbruket kun i kg. og

kvadratfot (179 035 kg. samt 425 241 f 2). — Ved de 17 bedrifter som saaledes

har opgit sit skind- og leerforbruks værdi beløp altsaa dette sig til kr. 2 469 717

eller pr. arbeider kr. 2 872. Gaar man ut fra at der ogsaa ved de øvrige skofabrikker

var et tilsvarende forbruk av skind og lær skulde der i 1909 ved de

fabrikmæssig drevne skomakerier (de 2 som overhodet ingen opgaver har avgit

iberegnet) ialt være forbrukt skind og lær for kr. 5 220 752.

10 bedrifter som har opgit sit skind og lærforbruk til kr. 881 970 har yderligere

specifisert dette saaledes : for kr. 472 809 saale- og bindsaalelær og for

kr. 409 1 61 overlær og skind, mens de 5 øvrige, som opgav værdien av sit skindog

lærforbruk ingen yderligere specifikation har meddelt. De 8 bedrifter som

• i Opgit av Garvernes Landsforening som det i 1909 almindelige forhold.

More magazines by this user
Similar magazines