Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 16

1909.

,110■11■1111,

Statistiske oversigter og

detaljoplysninger.

Skind- og lærindustrien. (Forts.)

Garverier.

Skotelfabrikker.

Lærindustri

forøvrig.

Barkemøller

og

barkestamper.

Skind- og

lærindustri

II. Arbeiderantal og antal

dagsverk. (Forts.)

Hedemarken 12 57 - 2 71

Kristians • 12 - - 12

Buskerud 31 - - - 31

Jarlsberg og Larvik 20 44 - - 64

Bratsberg 11 145 5 161

Nedenes 9 - - 3 12

Lister og Mandal 179 30 - 209

Stavanger 5 55 - - 60

Sondre Bergenhus 119 - - 119

Bergen 11 317 - - 328

Romsdal 5 - 2 7

Søndre Trondhjem 49 80 129

Nordre Trondhjem 6 - - 6

e) Samlet antal dagsverk 177276 514584 101052 1416 794328

III. Anvendte raastoffer.

a) Raastofopgaver avgit av:

Antal bedrifter 48 23 3 2 76

Med antal arbeidere ...... . . . . 586 1 218 169 8 1 981

b) Anvendt mængderaastoffer':

Ostindiske huder f stkr.

1 kg.

32 391 -I-

33 000

- -

-

ialt.

- 32 391 +

33 000

Vildthuder.

. . . . . . ...... stkr. 77 953 - - 77 953

Norske huder stkr. 10 894 - _ i 10 894

Huder, uten nærmere be- I stkr.

tegnelse 1 kg.

60 384 +

310 725

-

_

-

_

-

-

60 384 +

310 725

Skind, uberedt stkr. 45 383 - - - 45 383

Saale- og bindsaalelær . .

Fettlær

kg.

{ .

kr.

Skind, beredt { Ifr5.

• 177 159 + - - 177 159 +

- 472 809 - - 472 809


_ 20 678 +

46 820

-

-

482 052 4 •

362 341

-

-

_

-

- 20 678 +

46 820

-

-

482 052 +

862 341

Som følge av raastofopgavernes uensartede mængdeangivelser har det ikke latt sig

gjøre at samle disse i store grupper med ensartet benævning, og man har derfor

maattet avgi opgaverne efter de mængdeangivelser originalopgaverne har benyttet ;

kfr. forøvrig indledningen side 5 og 6.

More magazines by this user
Similar magazines