Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Tekstilindustrien.

Den i Fabriktællingens hefte I benyttede gruppeinddeling har vist sig mindre

hensigtsmæssig. Dels var de opstillede undergrupper for vide, saaledes at de vilde

ha omfattet uensartede produktionsgrener, og dels for snevre, saaledes at enkelte

bedrifter maatte henføres til 2 eller flere av dem. Gruppen uldvarefabrikker omfatter

saaledes ikke alene de bedrifter, som driver uldspinderier forenet med væverier,

men ogsaa de, som kun driver spinderi eller kun væveri. Man har derfor

fundet det heldigst at omarbeide inddelingen noget, saaledes at bedrifter med helt

ensartet produktion blev at henføre til samme grupper, Med denne nye gruppeinddeling

fordeles bedrifter og arbeidere som følger:

Bedriftsgrupper.

Uldspinderier

TTldspinderier forenet med væverier

Uldvæverier

Bomuldsspinderier

Bomuldsspinderier forenet med væverier

Bomuldsvæverier

171d- og bomuldsspinderier og væverier

'Ind- og bomuldsvæverier

Gardin- og blondefabrikker

Trikotagefabrikker

Snor- baand- og lissefabrikker

Fabrikation av plysj, possement etc,

Fabrikation av shoddy, vat. filt etc

Lin- hamp- og jutespinderier og væverier

Repslagerier

Snore- not- og garnfabrikker

Sækkesyerier

Farverier og trykkerier

— Tekstilindustrien.

Ialt

Antal

bedrifter.

16

50

3

1

3

7

2

3

14

4

4

12

4

21

1

55

210

Antal

arbeidere.

200

2 996

157

89

1 794

377

1 442

14

253

988

269

38

126

1 016

560

127

12

328

10 786

More magazines by this user
Similar magazines