Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 24

1909.

, 11■11111.1■011,,•11111.1111110•1111111M11,

Uld 1 178 778 kg. samt for kr. 385 652

Filler. 458 957 . — c 11 000

Klinstuld, shoddy etc. 592 755 « — . . 102 906

Ubenævnte spindestoffer . . . 23 286 . e . 33 500

Omregnes hele dette raastofforbruk til vegt, og filleforbruket omgjøres til den

derav fremstillede shoddy, skulde disse 56 spinderiers forbruk av indkjelpte uldspindestoffer

ialt andrage til 2 481 431 kg., hvorav 1 372 571 kg. uld og 1 108 860

kg. shoddy, kunstuld, kemling etc. 1 Og lægges endelig hertil den mængde uld,

I. Forbruket av u i d er opgit som følger

a) 35 bedrifter 1 059 278 kg.

b) 14 «— 385 652 kr.

c) 4 —« 119 500 kg. værd 247 427 kr. eller kr. 2.07 pr. kg.

d) 1 « — benyttet bare kunstuld.

e) 2 opgav samlet raastofforbruk til 33 500 kr., og herav utgjorde

uld antagelig kr. 15 500.

f) 17 med 7 946 spindler drev kun leiearbeide og har ingen raastoffer

opgit.

g) 5 med 6 350 spindler, har intet opgit.

Omregnes værdierne under b) og e) til vegt efter det under c) opgivne

forhold, blir de 56 spinderiers samlede forbruk av uld 1 372 571 kg. Men hvor

meget herav der var vasket og hvor meget uvasket, derom er ingen opgaver

avgit.

Set i forhold til spindlernes antal skulde endelig de 5 bedrifter, som intet

hadde opgit, ha forbrukt ca. 121 000 kg. uld.

II. Forbruket av shoddy, kunstuld, kemling, uldavfald og lign.

er ved 25 spinderier opgit som følger:

a) 17 bedrifter 502 755 kg.

b) 4 102 906 kr.

e) 2 90 000 kg. værd kr. 120 000 eller pr. kg. kr. 1.33.

d) 2 opgav samlet raastofforbruk til 33 500 kr., og herav er antagelig

14 500 kr. shoddy.

Omregnes værdierne under b) og d) til vegt efter det under c) opgivne

forhold, blir de 25 spinderiers forbruk av shoddy etc. 681 030 kg.

Dette kvantum shoddy etc. vil dels være indkjept og dels tilvirket ved

egne fabrikker. Hertil kommer imidlertid den shoddy, som er tilvirket av de

bedrifter, som har opgit forbruket av f i 1 le r. Efter de anvendte maskiner

at domme skulde ialt 40 spinderier ha tilvirket shoddy. Bare 17 har imidlertid

opgit sit forbruk av filler, mens de resterende 23 dels ingen opgaver

har avgit og dels direkte har opgit de forbrukte kvanta shoddy.

III. Forbruket av filler er ved de 17 spinderier opgit som følger:

a) 12 bedrifter 378 957 kg.

b) 2 —«— 11 000 kr.

c) 1 —«-- 80 000 kg. værd 35 547 kr. eller pr. kg. kr. 0.44.

d) 2 —«— opgav samlet raastofforbruk til 33 500 kr., og herav er antagelig

3 500 kr. filler.

Omregnes værdierne under b) og d) til vegt efter det under e) opgivne

forhold, blir de 17 spinderiers filleforbruk 491 759 kg.

7 shoddyfabrikker, som tilsammen forbrukte 402 106 kg. filler, opgav herav

at ha tilvirket 350 016 kg. shoddy etc. eller pr. kg. filler 0.87 kg. shoddy.

More magazines by this user
Similar magazines