Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

81

Fabriktælling

1909.

\••■••••■■,./■11.1■,

Og endelig fordelte værdien av det utførte leiearbeide sig paa de enkelte

amter som følger :

500 000-999 000 kr Stavanger (10).

100 000-249 000 « Nordre Trondhjem (3), Sondre Trondhjem (1), Lister og Mandal

(2) og Sondre 13ergenhus (7).

50 000 99 000 « Kristians (6), Nordre Bergenhus (2), Nordland (2), Tromso. (1)

og Romsdal (3).

Mindre end 50 000 kr. Hedemarken (2), Akershus (2), Buskerud (1), Nedenes (1) og

Bratsberg (2).

Bomuldsspinderier og væverier.

Av bomuldsspinderier og væverier omfatter som alt før nævnt fabriktællingen

1 selvstændig spinderi med 89 arbeidere, 3 bomuldsspinderier og væverier med

1 794 arbeidere og 5 selvstændige bomuldsvæverier med 377 arbeidere. Desuten

blev 1 bomuldsspinderi drevet i forbindelse med uldspinderi (52 arbeidere), 2 bomuldsspinderier

og væverier i forbindelse med uldspinderi og væveri (736 arbeidere),

4 bomuldsspinderier i forbindelse med uldspinderier og uld- og halvuldsvæverier

(654 arbeidere), 5 bomuldsspinderier i forbindelse med uldspinderier og trikotagefabrikker

(643 arbeidere), 2 bomuldsvæverier i forbindelse med uldvæverier (14

arbeidere) og 1 bomuldsvæveri i forbindelse med uldspinderi og weveri (543 arbeidere).

T 1909 skulde saaledes bomuldsgarn ialt være tilvirket ved 16

spinderier og bomuldstøier ved 13 væverier.

Av disse 16 bomuldsspinderier har samtlige opgit de anvendte finspindemaskiners

antal spindle r, nemlig 109 863, hvorav for bomuldsspinding 75 528, for uldspinding

12 820 og for spinding uten nærmere betegnelse 21 515. Av disse sidste

er for (se side 23) de 6 454 beregnet at være for bomuldsspindler, og de ved

bomuldsspindingen anvendte spindler skulde altsaa efter dette ialt ha andraget til

81 982, derav 23 619 mule-spindler og 58 363 ring- og throstle spindler. 1

Av disse 16 spinderier har de 15 opgit sit f or bruk av raabomuld i vegt

(2 774 310 kg.) og 1 i værdi (for 5 000 - kr.). Hedge handelsstatistikken skulde

prisen paa bomuld i 1909 ha været 1.10 kr. pr. kg., og omregnet efter denne

pris skulde spinderierne ialt ha forbrukt 2 778 855 kg. raabomuld. Ved de

enkelte spinderier stillet forøvrig forbruket sig som følger :

Mindre end 25 000 kg. forbrukte 6 ; nemlig ialt 41 995 kg.

25 000— 99 000 « 3 ; —«— 163 300 q

100 000-250 000 3; — 421 451 q

Mere end 250 000 4; —q— 2 152 109 «

Ved de 4 store spinderier (Nydalen, Halden, Veien og Dale fabrikker)

blev der saaledes opspundet 77.4 pct. av samtlige spinderiers bomuldsforbruk.

Av de specifiserte spindler var 21 748 mulespindler og de 53 780 ring- og throstlespindler.

Regner man, at de nævnte 6 454 spindler efter dette samme forhold fordeltes

mellem mule-maskiner og ring- og throstle -maskiner, faar man den anførte

fordeling.

More magazines by this user
Similar magazines