Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

33

Fabriktælling

1909.

dette skulde altsaa det samlede antal av voevstoler benyttet for bomuldstøiers tilvirkning

ha været 2 538. — Av væverierne har samtlige meddelt oplysninger

om sit garnf or br a k, nemlig ialt 2 366 940 kg , hvorav 1 475 108 kg. var

garn tilvirket i egne spinderier. 1 Paa de enkelte væverier fordelte garnforbruket

sig som følger:

Mindre end 25 000 kg. forbrukte 4; nemlig ialt 40 650 kg.

25 000— 99 000 3; -‹ - 161 196 «

100 000-249 000 2; (- 281 157 «

250 000 kg. og mere 4; ---( - 1 883 937

Ved de 4 store bomuldsvæverier (Nydalen, Halden, Dale fabrikker og Hjula)

blev der altsaa forbrukt 80.4 pct. av samtlige bomuldsvæveriers garnforbruk.

For produktionens vedkommende opgav 11 væverier saavel de producerte

toiers mængde som værdi (15 425 096 meter til en værdi av kr. 6 043 972 eller

pr. meter 0,39 kr.), mens de øvrige 2 bedrifter kun opgav produktionens værdi

(kr. 470 000). Under den forutseetning, at gjennemsnitsprisen for det tilvirkede

bomuldstøi har været den samme ved disse 2 væverier som ved de 11 førnævnte,

skulde altsaa bomuldsvæveriernes samlede produktion i 1909 ha været 16 531 096

meter til en værdi av kr. 6 513 972. Hertil er dog at bemerke, at endel av det

vævede toi maa ha været av enkelt og endel av dobbelt bredde, men hvor meget

der har været av hver sort, vet man ikke.

Av de tilvirkede bomuldstoier blev 1 274 330 meter til en værdi av 576 348

kr. opgit at være bleket vare, 6 719 667 meter til en værdi av 2 246 715 kr.

opgit at være ubleket, 7 431 099 meter til en værdi av kr. 3 220 909 opgit at

være kulort (ensfarvet og flerfarvet), mens der for de resterende 1 206 000 meter

til en værdi av 470 000 kr. ingen yderligere specifikation blev git. -- Endelig

blev der ved 1 bedrift ogsaa tilvirket linvarer, og ved 1 blev der utfort leiearbeide.

Til sammenligning kan anføres, at værdien av indførte bomuldstoier i det her

omhandlede aar androg til kr. 9 663 400, eller med andre ord 3/5 av vort samlede

forbruk av bomuldstøier maatte dækkes ved import, og kun 2/5 blev tilvirket herhjemme.

— I 1912 androg importen til kr. 12 673 400.

Naar man kun ser lien til den del av produktionen — bande garn og toi. —

som er solgt, fordeltes bomuldsspinderierne og væverierne efter produktionens storrelse

som følger:

Denne opgave vil ikke helt stemme med den ovenfor angivne, idet jo endel garn

kan være tat av lager fra foregaaende nar, likesom noget ogsaa lagres til senere

bruk.

More magazines by this user
Similar magazines