Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 84

1909.

Storrelsesgrupper.

Under 5 000 kr

5000— 49 999 kr.

50 000— 99 999 « .

100 000 —249 999 «

250 000 —499 999 «

500 000-999 999 «

1 mill. kr. og derover . .

ITopgit .....

Ialt

Antal

bedrifter.

An tal

arbeidere. 1

Produktionsværdi.

Kr.

1 10 3 600

1 12 40 000

3 226 211 000

2 176 346 572

3 575 1 078 433

2 796 1 622 921

3 1 944 4 852 425

1 60

16 3 799 8 154 951

Og desuten blev der altsaa spundet garn til egne væverier og trikotagefabrikker.

Trikotagefabrikker.

Av trikotagefabrikker omfattet fabriktællingen 9 selvstændige med 345 arbeidere;

desuten blev 5 trikotagefabrikker med 643 arbeidere drevet i forening

med uld- og bomuldsspinderi og 1 med 403 arbeidere i forbindelse med uldspinderi

og væveri. Tall omfatter saaledes tællingen 15 herhenhørende bedrifter.

Av disse fabrikker har 3 intet oplyst om sit garnf or bru k, 2 liar kun

opgit det indkjopte garn, (26 040 kg ), og de resterende 10 liar opgit saavel

det indkj opt e som det av .e gen produktion forbrukte garn (indkjøpt

142 859 kg. og forbrukt av egen produktion 157 896 kg.). Ialt har saaledes

disse 12 fabrikker opgit at forbruke 326 795 kg. garn. 8 av de trikotagefabrikker,

som kun liar tilvirket trikotage for egen regning, og som har opgit ikke at

utføre leie- eller reparationsarbeide, har av 234 559 kg garn tilvirket trikotage

for I 217 053 kr. eller i gjennemsnit av 1 kg. garn trikotage for 5.19 kr. Tor

man gaa ut fra, at dette forhold har været det samme ved de 6 bedrifter, som

enten ikke eller kun delvis liar avgit opgaver over sit garnforbruk, saa skulde

trikotagefabrikkernes samlede garnforbruk ha andraget til 636 455 kg.

10 av trikotagefabrikkerne med et samlet garnforbruk paa 300 755 kg. opgav,

at 215 763 kg. herav var hel- og halvuldsgarn, og at 84 992 kg. var bomuldsgarn.

Gaar man ut fra, at fordelingen mellem uld- og bomuldsgarn har været den

Heri er imidlertid for de kombinerte bedrifters vedkommende ogsaa medregnet de

arbeidere, som sysselsættes i uld- og linvarefabrikken, idet disse ikke har kunnet la

sig utskille.

More magazines by this user
Similar magazines