Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

35Fabriktælling

1909.

samme ogsaa ved de øvrige fabrikker, skulde av trikotagefabrikkernes samlede

garnforbruk 456 975 kg. være uld- og 179 480 kg. være bomuldsgarn.

Mere eller mindre fuldstændige pr oduk ti onsopga ver har samtlige

15 trikotagefabrikker avgit. 2 fabrikker liar saaledes opgit samlet produktionsværdi

(815 000 kr.), 6 har opgit produktionens vegt og værdi (232 622 kg. værd

1 141 295 kr.), 6 har opgit produktionens stykkeantal og værdi (70 016 dusin

værd i 457 797 kr.), og 1 har opgit saavel stykke og vegt som værdi (1 300 dusin

veiende 8 000 kg., værd 25 000 kr.). Desuten liar 3 trikotagefabrikker opgit at

utføre leiearbeide for 35 675 kr. Ialt har saaledes den heromhandlede industri

for egen regning tilvirket forskjellig slags trikotagevarer til en værdi av 3 439 092

kr. og for andre utfort arbeide for 35 675 kr.

5 av trikotagefabrikkerne opgav kun samlet produktion uten nogen nærmere

specifikation (for kr. 1 678 050), mens de 10 øvrige fordelte denne paa varer av

heluld, halvuld og bomuld som følger :

lieluldsvarer kr. 1 035 735

Halvuldsvarer « 468 567

Bomuldsvarer « 256 740

Ialt kr. 1 761 042

Til sammenligning kan anføres, at importen av trikotage i 1909 og 1912

stillet sig som følger:

1909. 1912.

500 Uldtrikotage 800 836 000

Bomuldstrikotage

250 200 525 100

Lintrikotage

Ialt

Kr.

3 700 3 000

754 700 1 364 100

Den største produktion faldt paa Sondre Bergenhus amts 3 fabrikker (for

kr. 1 495 000). Forovrig fordelte produktionen sig som følger 1 :

500 000-999 000 kr. Kristiania (2).

100 000-499 000 « Buskerud (2), Romsdal (1), Stavanger (1) og Jarlsberg og

Larvik (3).

50000— 99 000 « Bergen (3).

De i parentes opgivne tal angir fabrikkernes antal i vedkommende amt.

More magazines by this user
Similar magazines