Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 36

1909.

Uld- og bomuldsvæverier forøvrig.

Denne gruppe omfatter 1 plysj- og teppevæveri, 2 gardinvæverier, 1 blondevæven,

2 possementfabrikker ', 1 fabrik for tilvirkning av lampeveker og 1 fabrik

for tilvirkning av elektriske isolerbaand, ialt altsaa 8 fabrikker med tilsammen

291 arbeidere. Av disse fabrikker har kun de 4 med 274 arbeidere opgit sit

raastofforbruk, nemlig for 38 000 kr. uldgarn og 184 300 kg. samt for kr. 19 300

bomuldsgarn. Produktionsopgaver derimot har samtlige 8 bedrifter avgit, nemlig

en samlet produktionsværdi paa kr. 1 093 016. Herav utgjorde plysj og gardiner

kr. 1 028 000, mens de resterende kr. 65 016 fordeltes med mindre beløp paa

blonder, possement, lampeveker og elektriske isolerbaand.

Foruten de heromhandlede 2 possementfabrikker fandtes der ifølge haandverkstællingen

4 haandverksmæssige possementmakerier, som tilsammen tilvirket

possement for 54 000 kr. Den samlede tilvirkning av denne vare androg altsaa

til 72 066 kr.

Baand- og lissefabrikker.

Av baand- og lissefabrikker var der ialt 4 med tilsammen 269 arbeidere.

Samtlige disse fabrikker har avgit opgaver over sit raastofforbruk, nemlig 87 376

kg. samt for 35 000 kr. gam av forskjellig slags. 1 fabrik opgav at forbruke

uld- og bomuldsgarn, 1 uld- bomulds- og lingarn og 2 kun bomuldsgarn. Desuten

opgav 2 fabrikker at forbruke lær, gummi, farvestoffer samt alskens spænder og

ringer. — Av disse raastoffer blev der tilvirket forskjellige produkter til en

samlet værdi av 838 500 kr. 1 fabrik opgav at tilvirke baand og lisser samt

buksesæler, 1 kun at tilvirke buksesæler, 1 at tilvirke baand og lisser samt pakfarver

og 1 endelig kun at tilvirke baand og lisser. Tilvirkningen av baand og

lisser beløp sig til 533 500 kr. og av buksesæler og pakfarver til 305 000 kr.

Filt- vat- og shoddyfabrikker.

Denne gruppe omfatter 1 filtfabrik, 1 vatfabrik, 1 vat- og drevfabrik, 2 vatog

shoddyfabrikker, 1 vat- drev- og shoddyfabrik, 2 drevfabrikker og 4 shoddyfabrikker,

ialt 12 fabrikker med 126 arbeidere. Desuten blev der som alt tidligere

nævnt drevet shoddyfabrikation i forbindelse med 40 spinderier og drevfabrikation

i forbindelse med ett hampespinderi.

Av de 12 heromhandlede fabrikker opgav de 7 at forbruke 318 193 kg.

filler (opgaver manglet for 1 shoddyfabrik), 2 at forbruke 38 000 kg. samt for

10 380 kr. u I d, 3 at forbruke 158 449 kg. bomuld (opgaver manglet for 2

vatfabrikker) og 3 at forbruke 89 170 kg. j u t e, stry etc. (opgave manglet for

2 drevfabrikker). Under forutsætning av, at forholdet mellem forbrukt raastof og

Hvorav 1 dreves i forbindelse med uldspinderi og væveri.

More magazines by this user
Similar magazines