Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktralling

1909.

Altsaa mange smaa og store og saa godt som ingen middels ; ganske anderledes

stiller forholdet sig ved leieformalingsmollerne, idet

256 formalet under 1/2 mill. kg.

28 — mellem 1/2-0.9 mill. kg.

16 — mere end 1

Av samtlige moiler med en formaling av:

under 1/2 mill. kg. fra h/2-0.9 mill. kg. over 1 mill. kg.

var handelsmøller 21 — 6.6 pct. 1 — 3.4 pct. 12 — 43 pct.

- leieformalingsmoller 256 — 93.4 - 28 — 96.6 - 16 — 57

Næsten halvparten av de moiler som formaler mere end 1 mill. kg. var altsaa

handelsineller. — Over 10 mill. kg. korn formalet folgende moiler:

10-19 mill. kg. A/S Christianssands Moller.

____ - Storemollens Molle (Bergen).

...... - Tou Mølle (Strandherred).

— - _ Fritzee Moller (Larvik).

- Bjorsvigs Moller (Hosanger).

— Hraggernms Dampmølle (Bergen).

_.. - - Bakke Mølle (Aker).

— - Hammerstrand Melle (Buviken).

20-80 - - Skiens Aktiemolle (Skien).

40-49 - - Moss Aktiemøller (Moss).

60-60 - - Bjelsen Valsemolle (Kristiania).

70-80 - Vaksdals Mølle (Bruvik).

Den sidste — Vaksdals Molle — er ikke alene Norges, men skal ogsaa være

S kandinaviens største 'none.

I 1850 blev den samlede k or nm ængde der formaltes ved vore meller,

origit til 1 386 000 hi. eller en gjennemsnitlig formaling av 2 723 hi. pr.

'none. Mere specifiserte opgaver for hver enkelt kornsort fandtes imidlertid ikke.

Opgaverne for 1909 utviser en formaling av 5 956 000 hl. (399.3 mill. kg.) og

en gjennemsnitlig formaling pr. molle av 19 000 hl. korn. Det hele kvantum

formalt korn skulde altsaa være foreket i forholdet 1 : 4.3 og for den gjennemsnitlige

formalings vedkommende 1 : 7. Det forste forhold — 1 : 4.3 — er imidlertid

sikkerlig noget for heit, idet det vel maa antages, at dengang et helt anderledes

stort kvantum korn end nutildags blev formalt ved de smaa flomkverner, som

ikke blev medtat i de statistiske opgaver for 1850. Og endvidere synes det jo

ogsaa rimelig, at de nu indkomne opgaver er mere fuldstændige end for 60 aar

siden. Av disse samme grunde vil naturligvis paa den anden side det sidste forhold

— 1 : 7 -- være noget for lavt. Men selv om saaledes avstanden mellem

More magazines by this user
Similar magazines