Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Størrelsesgrupper.

Under 10 000 kr

10000-- 24 999 kr

25 000 49 999 «

50000— 99 999 «

100 000-249 999 • «

250 000— 499 999

500 000 kr. og derover . .

Uopgit

Ialt

39

Antal

bedrifter.

2

4

2

6

9

6

2

1

Antal

arbeidere.

Produktionsværdi.

Kr.

10 9 418

33 74 500

30 92 096

103 432 755

380 1 560 433

430 1 948 724

912 2 781 940

6

32 1 904 6 899 866

Fabrikteelling

1909.

'....•••••••11.11.1•111,.•■1

Av de enkelte amter hadde Kristianias 3 bedrifter den største produktion

med kr. 2 705 557 eller 39.2 pct. av den samlede produktionsværdi. For de øvrige

amter stillet forholdet sig som følger:

Mere end 1 mill. kr. Bergen (10).

500 000-999 000 « Sondre Bergenhus (3), Jarlsberg og Larvik (3) og Akershus (3).

100 000--249 000 « Nedenes (1) og Romsdal (4).

50 000--- 99 000 « Sondre Trondhjem (2), Nordland (1) og Stavanger (2).

Endelig var der av de ovennævnte 21 repslagerier, som er medtat i haandverkstællingen,

kun de 8, som beskjæftiget leiet arbeidshjeelp, og som saaledes

pligtet at avgi produktionsopgaver. 3 av disse repslagerier, soin opgav værdien

av sin produktion til 104 000 kr., oplyste, at de for nogen del ogsaa hadde mottat

raastoffer av kunder, saaledes at i denne sum ogsaa det var medregnet, som var

blit betalt for leiearbeide. De 5 øvrige repslagerier opgav værdien av sin produktion

til 172 800 kr. Hvor stor produktionen kan ha været ved de bedrifter,

som ingen leiet arbeidshjælp benyttet, kan ikke med bestemthet siges ; men man

maa imidlertid kunne gaa ut fra, at stor har denne ikke været. Det sandsynligste

er, at den har indskrænket sig til litt reparations- og leiearbeide.

Summen av den salnlede lin- hamp- og juteindustris produktion vil saaledes

beløpe sig til omkring 7 1/4 mill. kr.

Farverier.

Av selvstændige farverier omfattet fabrikteellingen 54 med 261 arbeidere.

Men desuten blev farveri ogsaa i stor utstrækning drevet i forbindelse med en

De i parentes tilfoiede tal angir bedrifternes antal.

More magazines by this user
Similar magazines