Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

1— 2 arbeidere

3— 5 —

6— 10 —« —

11— 20 — —

21— 50 —«—

51 — 100 «

101-200

201-300

301-400

401-500 —(< —

Over 500 —« —

Sum

4aFabtiktælling

1909.

efter arbeidsstyrkens størrelse endelig fordeltes bedrifterne som følger.

Antal

bedrifter.

Antal

arbeidere.

Produktionsværdi.

Kr.

Leieva3rdi.

Kr.

25 46 2 950 60 867

25 102 48 784 106 441

41 319 455 807 290 729

29 444 1 009 920 318 765

42 1 358 4 123 972 762 478

24 1 698 6 052 849 461 824

14 2 056 7 147 100 64 262

3 827 2 682 379 450 012

3 1 074 3 138 646

1 403 1 306 500

3 2 459 6 611 000

210 10 786 32 579 907 2 515 378

Hertil er dog at bemerke, at av gruppen 1 —2 utforte 23 bedrifter

med 42 arbeidere kun leiearbeide (for kr. 60 867), av gruppen 3— 5 utforte 17

med 61 likesaa (for kr. 101 941), av gruppen 6-10 utforte 16 med 116 likesaa

(for kr. 172 978), av gruppen 1 1 — 20 utforte 8 med 126 likesaa (for kr. 247 700),

og endelig av gruppen 21-50 utforte 5 bedrifter med 142 arbeidere likesaa (for

kr. 336 612). Som alt for nævnt var det altsaa 69 bedrifter med 487 arbeidere,

som kun utførte leiearbeide (for kr. 920 098). Desuten manglet produktionsopgaver

for 4 bedrifter med 23 arbeidere, hvorav 1 med 2 arbeidere faldt paa gruppen

1-2, 2 med 7 arbeidere paa gruppen 3-5 og endelig 1 med 14 arbeidere paa

gruppen 11-20.

More magazines by this user
Similar magazines