Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 8

1909.

formalingen i 1 850 og 1 909 maa formindskes en del, blir den endnu stor nok til

at vise, hvilket enormt opsving molleindustrien har gjort i det forløpne halve

aarhundrede. Tages denne reservation for opgaverne fra 1850, vil folgende oversigt

over molleindustriens fordeling paa de enkelte landsdele gi et ganske interessant

billede av utviklingen :

Landsdele.

Samlet formaling.

1850.

Hl.

Antal moiler.

Formaling i gjennemsnit

pr. molle.

1909. 1850. 1909. 1850. 1909.

Hl. Hl. Hl.

2 437 Østlandet 000 753 200

256 124 2 940 10 990

Oplandene

124 600 416 500 92 100 1 354 4 165

Sørlandet

200 200 488 700 51 31 3 926 15 765

Vestlandet

140 000 2 263 500 21 30 6 667 75 450

Trøndelagen ....... 163 800 347 500 86 28 1 900 12 400

Nord-Norge

4 200 2 800 3 1 1 400 2 800

Riket

Eller relativt set :

Østlandet

Oplandene

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelagen

Nord-Norge

Landsdele.

1 386 000 5 956 000 509 314 2 723 19 000

Pet. av samlet formaling. Pet. av mollernes antal.

1850. 1909.

54.3

9.0

14.4

10.1

11.9

0.3

40.9

7.0

8.2

38.0

5.8

0.1

1850. 1909.

50.4

18.0

10.0

4.1

16.9

0.6

39.5

31.8

9.9

9.6

Mængden av formalt korn er altsaa tiltat, tildels meget sterkt, i alle landsdele

paa Nord-Norge nær, mens antallet av mollebruk er gaat sterkt tilbake, naar

undtages Oplandene og Vestlandet, der utviser nogen fremgang. Relativt set derimot

er Vestlandet den eneste landsdel som har gaat frem, idet der nu formales vel

113 mot dengang kun av det samlede kvantum. Betragtes endelig den gjennemsnitlige

formaling, sees denne i Trøndelagen at være steget nogenlunde i

samme forhold som i det hele rike (1 : 7), mens den for Østlandets, Oplandenes

8.9

0.3

More magazines by this user
Similar magazines