Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Jord- og stenindustrien.

Ved produktionsopgavernes bearbeidelse har ogsaa for denne gruppes ved.

kommende den i Fabriktaallingens hefte I anvendte inddeling vist sig mindre hensigtsmæssig,

og man har derfor omgruppert bedrifterne som følger:

Bedriftsgrupper.

Teglverk

Teglverk og pottemakerier

Teglverk og chamottefabrik

Teglverk og kalkbrænderi

Teglverk, kalkbrænderi og fajansefabrik .

Pottemakerier

Kalkbrænderier (med og uten kalkbrud) . • •

Stentøj- og fajansefabrikker

PorselEensfabrik

Glasverk

Glassliperi

Cementfabrik

Cement- og moniersteperi

Mørtelverk

Magnesitverk

Kiselgurfabrikker

Feltspat- og kvartsmøller

Smergel- og filskivefabrikker

Forædling av merskum

Brændtorv- og torvstrefabrikker

Ialt

Antal

bedrifter.

Antal

arbeidere.

74 1 703

2 25

1 63

7 268

1 15

2 64

11 189

3 400

1 276

6 1 155

3 14

1 289

1 27

2 20

1 40

2 22

4 41

3 83

1 8

49 612

176 5 314

Foruten disse bedrifter omfatter gruppen jord- og stenindustri i Fabriktællingens

hefte I ogsaa nogen faa stenbrud og stenhuggerier (26 med 632 arbeidere)

; men ikke paa langt nær alle, idet efter den gamle fabriktilsynslov kun

Jord- og stenindustrien.

More magazines by this user
Similar magazines