Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 62

1909.

Mursten

Taksten

Chamottevarer

Mursten

Taksten

Chamottevarer

Teglverksprodukter. Indførsel. Utførsel,

1 909.

1912.

Kr.

98 700

39 900

176 100

105 800

133 000

323 800

Kr.

12 000

52 900

89 300

56 800

ialt kommer til at omfatte 19 kalkbrænderier. Til sammenligning kan anføres, at

der ifølge Riksforsikringsanstaltens Industristatistik i 1909 var 29 kalkbrænderier

med 230 arbeidere.

I de allerfleste tilfælde savner man ogsaa for denne industrigruppes vedkommende

opgaver over raastofforbruket, og nogen yderligere bearbeidelse av dette

har man derfor ikke foretat.

Produktionsopgaver derimot har saa godt som alle meddelt, idet saadanne

kun mangler for 1 bedrifts vedkommende. Ialt blev kalkproduktionen opgit til

321 795 hl. eller, om 12.6 hl. brændt kalk sættes --- 1 000 kg., til 25 746 00.0 kg.

Tør man gaa ut fra, at produktionsforholdene ved den ene bedrift, hvorfor opgaver

mangler, har været de samme som ved de øvrige, skulde den samlede produktion

av brændt kalk ha andraget til 382 251 hl. eller 30 582 000 kg. Kalkproduktionens

værdi utgjør kr. 358 856 eller med tillæg av det ene nysnævnte brænderi

(efter samme pris som opgit for de øvrige, kr. 1.11 pr. hl.) kr. 425 962.

Efter produktionens størrelse fordeltes kalkbrænderierne som følger:

Størrelsesgrupper.

'25 000 hl. og mindre

25 001 hi-50000 hl.

Mere end 50 000 -

Ialt

Antal

bedrifter.

12

4

2

18

Brændt kalk

i hl.

48 516

135 004

138 275

321 795

De allerfleste kalkbrænderier var altsaa ganske ubetydelige bedrifter.

Nogen import' av brændt kalk finder ikke sted, men derimot indføres ikke

helt ubetydelige mængder kalksten, dog væsentlig som raastof for den kemiske og

More magazines by this user
Similar magazines