Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Pottemakerarbeide

Stentøj og fajanse

Porselmni

Fliser av fajanse og porselæn

63

1909. 1912.

Kr.

Kr.

100 100 147 300

571 900 760 100

237 500 359 500

22 400 54 000

Fabriktæl lirig

1909.

elektrokemiske industri. Indførselen av kalksten var i 1909: 61 656 ton og i

1912 : 77 528 ton. 'Utførselen av brændt kalk utgjorde i 1909: 519 ton og

i 1912: 818 ton.

Pottemakerier og stentoi- fajanse- og porselænsfabrikker.

Av herhenhørende fabrikker omfattet som alt nævnt Fabrikteellingen 6 selvstændige

med 740 arbeidere, og desuten blev 2 potterier og 1 fajansefabrik

drevet i forbindelse med teglverker (40 arbeidere), samt 1 stentoifabrik i forbindelse

med smergel- og brynestensfabrik (71 arbeidere). Ialt er her sa,aledes

medregnet 4 potterier og 6 stentøj- fajanse- og porselænsfabrikker. Riksforsikringsanstaltens

Industristatistik omfattet i 1909: 9 potterier og 3 stentoi- porseleen

og fajansefabrikker med tilsammen 692 arbeidere.

Ogsaa for disse bedrifters vedkommende er raastofopgaverne mangelfulde.

Av potterierne har saaledes ingen og av stentøifabrikkerne bare 3 opgit sit forbruk

av raastoffer, nemlig til 516 ton samt for 90 018 kr. forskjellige slags lere,

sand og farver etc.

Produktionsopgaver derimot er, naar et mindre pottemakeri undtages, meddelt

av samtlige bedrifter. Tilvirket blev der saaledes for kr. 142 319 forskjellige

pottemakervarer og for kr. 1 372 407 stented, fajanse og porselæn. Av dette

sidste beløp utgjorde stentoi ikke fuldt 1/1.o, fajanse næsten 6/io og porselæn

næsten

Sammenlignet med importen er den indenlandske produktion av disse varer

ikke synderlig betydelig. For 1909 og 1912 stillet indforselen sig som følger :

Endelig blir der aar om andet utført nogen ubetydelige mængder porselæn og

fajanse, i 1909 saaledes for 8 800 kr. og i 1912 for 6 600 kr.

Glasindustrien.

A v denne gruppes bedrifter medregnet Fabriktællingen 6 glasverk 2 med

1 155 arbeidere) og 3 glassliperier (med 14 arbeidere) eller ialt 9 bedrifter med

1 Heri medregnet biskuit.

Hvorav de 3 blev drevet av ett firma,

More magazines by this user
Similar magazines