Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 66

1909.

Produktionsopgaver har samtlige heromhandlede bedrifter meddelt. Den samlede

produktions værdi androg til 1 134 670 kr., hvorav cement og cementvarer

utgjorde vel 6h.o. Om cementproduktionen gjælder det forøvrig, at den dette aar

var liten, idet fabrikken endnu ikke var kommet ordentlig i gang efter branden

i 1908. For branden blev fabrikkens produktion opgit til ca. 250 000 fat aarlig.

Av de heromhandlede bedrifter hadde 4 en produktion paa mindre end 10 000 kr.,

9 en produktion paa mellem 10 000 og 100 000 kr. og 2 en produktion paa mere

end 100 000 kr.

Ved et par leiligheter er den egentlige stenindustris produktionsværdi

søkt beregnet, og til slutning kan det her ha sin interesse ogsaa at meddele

disse opgaver. Rent skjønsmEessig anslaar saaledes i nitiaarene professor

Helland produktionsværdien for stenbrytningens vedkommende til 1 à 1 1/2 mill. kr.

Og for 1913 er videre den hele stenindustris produktions værdi av geologen J. Oxaal

beregnet til 6 500 000 kr., hvorav der paa granitindustrien skulde falde 4 136 000 kr.,

paa kalkstensbrytningen 1 136 000 kr., paa feltspatindustrien 570 000 kr. og paa

skiferindustrien 267 000 kr.

I 1913 androg eksporten av sten i raa og forarbeidet stand til 3 544 000 kr.

mot i 1909: 2 393 000 kr.

Den samlede produktion.

Efter størrelsen av produktionen fordeltes bedrifterne, deres arbeidsstyrke og

produktionsværdi som følger:

Ialt

Bedrifter. Arbeidere.

175

5 314

Produktionsværdi.

15 Under 1 000 kr.

4

2 811

1000— 4 999

38

424 107 437

5000— 9 999

24

323 169k 039

10000— 24 999

31

449 533 470

25 000— 49 999

42 1 102 1 462 118

50 000— 99 999

21

704 1 327 821

100 000-249 999

4

278 558 649

250 000-499 999

3

590 1 096 570

500 000-999 999 -

Uopgit

5

3

1 419

fo

3 010 938

Kr.

8 268 853

Medregnes endelig for torvfabrikationens vedkommende den for omtalte produktions

værdi, som er beregnet paa grundlag av Det Norske Myrselskaps opgaver,

og for den egentlige stenindustris vedkommende den ovenfor nævnte opgave, saa

skulde jord- og stenindustriens samlede produktionsværdi ba andraget

til ca. 14 mill. kr. Desuten skulde der være utført leie- og reparationsarbeide

for 3 236 kr.

More magazines by this user
Similar magazines