Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 10

1909.

Av det samlede kvantum korn, som blev forbrukt, blev altsaa 50.5 procent

anvendt av yore moiler. Eller for de enkelte kornsorters vedkommende :

Havre 23.3 procent Hvete 23.3 procent

Rug 69.2 — Erter 3.6 —

Byg 60.4 — Ris og mais . . . 67.0 —

Den absolut set største formaling hadde Sondre Bergenhus amt med

109 110 700 kg. korn samt Kristiania by med 57 725 300 kg. og Smaalenenes

amt med 53 901 400 kg. (se forovrig tabel 4). Paa følgende amter faldt der i

gjennemsnit over 1 mill. kg. pr. molle : Kristiania by ca. 30 mill. kg., Bergen

by ca. 10, Søndre Bergenhus amt 6.82, Stavanger amt 1.75, Smaalenenes amt 1.59,

Sondre Trondhjems amt 1.57, Lister og Mandal amt 1.53 og Bratsberg amt 1.33.

Korn.

Ved bymollerne.

Kilogram. Procent.

31 Havre 349 4 463 500 900 12.5

87.5

Rug

129 641 200 61.5 81 309 200 38.5

Byg

29 500 000 28.0 75 781 200 72.0

Hvete

9 644 700 40.3 14 275 800 59.7

236500 Erter

54 600 18.6

81.4

Blandkorn

-

6 299 300 100

Mais og ris

13 040 200 77.8 3 733 300 22.2

Korn ialt

(Se tabellerne side 11, 12 og 13.)

I forhold til den samlede formaling spiller altsaa havre og byg den største rolle

paa Oplandene, rug paa Østlandet og Sørlandet og rug og byg paa Vestlandet og i

Trøndelagen. Derimot formaks det største kvantum havre, rug og særlig mais

paa Østlandet, byg og hvete paa Vestlandet og erter og blandkorn paa Oplandene.

Sondres endelig mellem by og. land formales :

186 344 600 46.6

Ved landsMollerne,

Kilogram.

Procent.

212 984 800 53.4

De importerte kornsorter, rug og mais, formales altsaa for en alt overveiende

del ved bymøllerne. Det samme skulde synes at være tilfældet med byg og hvete,

men da de største byg- og hvetemøller er beliggende i Sondre Bergenhus amt,

ikke langt fra Bergen, bevirker dette at hovedmassen her falder paa landsmøllerne.

More magazines by this user
Similar magazines