Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Metalindustri,

elektrometallurgisk og elektrokemisk industri:

Ved produktionsopgavernes bearbeidelse har man ogsaa for denne industris

vedkommende fundet det hensigtsmæssigst at omgruppere bedrifterne noget, nemlig

som følger:

Antal Antal

Antal Antal

be- Bedriftsgrupper. be- arbei- Bedriftsgrupper.

arbeidrifter.

dere.

drifter. dere.

3297 Staalverk

205

Transport

19 139

Jern- og metalstøperier 18 657 Redskap- og verktøifabrik-

Skriftstoperier

2 5 ker

16 186

Angle- Støperier og gjørtlerier

1

og hegtefabrikker . 2 391

Mekaniske verksteder 74 2 033 Skrue- spiker- og hestesko-

Støperier og mekaniske verksømfabrikker

15 1 034

steder

41 4 390 Knappe- hæljern- og skofte-

Skibsbyggerier, støperier og

fabrikker

12 194

mekaniske verksteder . . . 24 6 800 Kobber- og blikvare fabrikker 19 720

Skibsbyggerier og mekani-

Armaturfabrikker

9 331

ske verksteder

13 842 Beslag- og laasefabrikker 8 304

Skibsbyggerier og repara-

Lampefabrikker

1 92

tionsverksteder forovrig 10 100 Gevær- og vaabenfabrikker 7 398

Baatbyggerier

12 105 Hagl- og kulefabrikker . . 2 31

Skibsophugningskompagni 1 38 Instrumentmakerier 13 140

Jernbanevognfabrikker . . . 3 714 Piano- orgel- og harmoni-

Vogn- og hjulfabrikker . . . 29 406 um fabrikker

5 141

Staniol- Cykkelfabrikker og repara-

og tinfabrikker . . 2 98

tionsverksteder . .

11 106 Myntfabrik

1 12

Modelverksteder

2 13 Guld- og solvvarefabrikker 15 685

Transportbedrifters repara-

Galvaniske forgyldnings- og

forsølvningsanstalter tionsverksteder, offentlige 11 1 432 . . . 7 73

Transportbedrifters repara-

Natrium fab rik

1 42

tionsverksteder, private . . 11 557 Aluminiumfabrikker

2 155

Andre offentlige reparations-

Karbidfabrikker

6 1 136

verksteder

11 488 Ferrosilieiumfabrikker

3 89

Smieverksteder

17 152 Siukverk

1 24

Elektrokemisk Pengeskapfabrikker

3 46

storindustri 3 589

Tilsammen

— Metalindustri.

297 19 139

Ialt

447 26 004

More magazines by this user
Similar magazines