Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 7 8

1909.

bruk av rujern og skrapjern ha andraget til ca. 51 500 000 kg. til en samlet værdi

av ca. 2.8 millioner kroner.

Til sammenligning kan anføres, at der i 1909 blev indfort 23 167 420 kg.

rujern, samt at der ved det ene jernverk, som da var igang, blev tilvirket henved

112 mill. kg. I 1913 var importen 30 682 180 kg. og produktionen ca. 4 mill. kg.

Paa de vigtigste land fordeltes indførselen som folger

1909. 1913.

Sverige 754 550 kg. 1 584 410 kg.

Tyskland 81 060 c 1 478 740 c

Storbritannien 22 277 520 « 27 356 450 «

Andre 34 290 « 262 580 c

Av skrapjern er den indenlandske frembringelse saa stor, at den ikke alene

dækker landets eget behov, men at ogsaa endel aarligaars kan avsees til eksport.

I 1909 var saaledes eksporten 11 428 660 kg., og i 1913 var den 28 222 691 kg.,

hvori dog er medregnet noget rujern fra de indenlandske smelteverker.

Efter sit forbruk av raatjern fordeltes de 84 støperier som følger:

Storrelsesgt upper.

100 000 kg. og derunder

100 001 c —500000 kg

500 001 c —1 000 000 c .

over 1 million kg

Amter.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Buskerud

Hedemarken

Østlands- og oplandsamter forøvrig

Bratsberg

Nedenes

Stavanger

S. Bergenhus

Sørlands- og vestlandsamter forøvrig

S. Trondhjem

Trøndelagen og Nordland forøvrig

Ialt

Antal

bedrifter.

30

27

13

14

84

Ialt

Antal

arbeidere.

2

3

4

I 423

3 336

3 646

3 418

11 823

Antal Antal

bedrifter. arbeidere.

9

10

22

6

3

5

4

3

5

3

4

6

4

84

Forbruk av rujern

og skrapjern.

Kg.

1 132 702

8 034 659

9 172 676

31 250 603

804

2 086

3 493

331

200

800

439

302

434

961

638

1 102

'233

11 823

49 590 640

Paa de vigtigere amter fordeltes forbruket av rujern og skrapjern som følger:

Opgaver mangler for 1 bedrift med 700 arbeidere.

2 Opgaver mangler for 1 bedrift med 290 arbeidere.

s Opgaver mangler for 3 bedrifter med 316 arbeidere.

4 Opgaver mangler for 2 bedrifter med 177 arbeidere,

Forbruk av rujern

og skrapjern.

Kg.

2 291 555

17 319 996

13 030 928

1 550 815

1 518 060

1 269 333

2 471 282

2 399 450

2 394 830

2 747 013

191 000

'2 062 790

343 588

49 590 640

More magazines by this user
Similar magazines