Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

79 Fabriktallling

1909.

Metalstoperiernes opgaver over forbruket av stopemetal er, soin alt for nævnt,

meget uklare, og en samlet opgave over dette forbruk lar sig derfor ikke meddele.

Ved de 6 rene metalstøperier blev der ialt forbrukt 29 730 kg. metal av forskjellig

slags, og ved 6 ay de med andre støperier forbundne m.etalstoperier blev

der forbrukt 89 25 9 kg., mens altsaa de øvrige ingen specifikationer har opgit 1 .

Til belysning av dette spørsmaal kan der forøvrig anføres folgende indforselsopgaver

Raa metaller. 1909. 1913.

Kg. Kg.

1 Aluminium 908 1 086

Sink

420 900 12 296 410

Bly

409 620 452 470

Tin

133 740 155 840

Kobber, messing, nysølv etc.

63 590 345 180

Andre uædle metaller

54 060 57 146

Men det maa dog bemerkes, at heri ogsaa er medregnet den raa sink og

malm, som indføres til raffinering ved sinkverkerne i Sarpsborg og Trondhjem.

Og videre maa det jo erindres, at der indenlands tilvirkes flere av de nævnte

metaller som kobber, sink, tin og aluminium.

For støperierues vedkommende lar det sig kun vanskelig gjøre at bestemme

bedriftens samlede bruttoproduktion, idet jo meget av det stopte gods direkte finder

anvendelse i bedriftens fortsatte produktion. Der stopes saaledes f. eks. hjul og

andre maskindele, som ved egne maskinverksteder sammensættes og viderebearbeides

til færdige salgsprodukter, som maskiner, redskaper o. lign. Anderledes derimot

med den for salg bestemte produktion.

Av de 97 støperier opg a v kun 50 at tilvirke støpegods for salg. 2 2 av disse

opgav at tilvirke staal støpegods, 44 at tilvirke jer n stopegods og 9 at tilvirke

Disse 118 989 kg. raa metaller fordeltes som følger:

Kobber 45 836 kg Bronse 27 kg.

30 Messing 360 c Nysølv 52 e

Sink 10 938 ,, Lagermetal 8 428 «

Bly 5 145 c Yellowmetal

1 400 c

Tin 3 915 ,, Skriftmetal.......... . . . 2 690 c

Aluminium 10 c Metaller, uspecifisert . 9 988 c

Antimon ....... • • • 200 c

Ved de øvrige metalindustriers bedrifter, som har specifisert sit metalforbruk,

blev der av raametaller opgit :

Kobber 2 560 kg Antimon 5 000 kg.

Bly 230 000 « Nysølv 890 .

Tin 22 000 c

2 Størsteparten ogsaa av de øvrige støperier har naturligvis tilvirket mindre mængder

gods for salg,

More magazines by this user
Similar magazines