Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 80

1909.

metal støpegods og skrift, Ved disse bedrifter utgjorde den samlede produktion

av støpegods for salg :

Staalstopegods 832 378 kg. 332 950 kr.

Jernstopegods 2 16 979 363 4 276 028

Herav handelsstopegods 11 478 796 2 974 483 .

— maskinstopegods 5 500 567 1 301 545

Metalstopegods 3 88 856 « 226 276 «

Storrelsesgrupper.

Under 5 000 kr.

5000— 9 999

10000— 24 999 .

5000— 49 999

50 000 — 99 999 «

100 000-249 999 «

250 000-499 999

Ialt 17 900 597 kg. 4 835 254 kr.

Av jernstoperierne tilvirket 23 baade maskin- og handelsstopegods, 9 udelukkende

maskinstopegods og 7 udelukkende handelsstopegods.

Efter produktionsværdiens størrelse fordeltes liandelsstoperierne som folger

Antal

bedrifter.

Producert

gods.

Kr.

1 3 550

6 44 750

9 163 679

10 374 336

6 398 020

12 1 874 248

6 1 976 671

50 4 835 254

Av de 2 staalstoperier hadde kun det ene opgit mængde staalstopegods. For den

andens vedkommende er mængden beregnet efter en gjennemsnitspris paa 40 ore pr. kg.

2 Sin produktion av handelsstopegods hadde 24 bedrifter opgit til 8 098 577 kg. til en

værdi av 2 095 626 kr. (eller pr. kg. 26 ore) og 10 bedrifter til 878 857 kr. Under

forutsætning av, at prisen pr. kg. gjennemsnitlig set har været den samme ved de

bedrifter, som har, og som ikke har avgit mængdeopgaver, skulde der ialt være tilvirket

11 478 796 kg. handelsstopegods. Sin produktion av maskinstopegods har 27

bedrifter opgit til 3 812 267 kg. til en værdi av 896 373 kr. (eller pr. kg. 24 ore) og

10 bedrifter til 405 172 kr. Under forutsætning av, at priserne pr. kg. gjennemsnitlig

har været den samme ved de bedrifter, som har, og som ikke har avgit mængdeopgaver,

skulde der ialt være tilvirket til salg 5 500 567 kg.

Sin produktion av metalstopegods hadde 8 bedrifter opgit til 87 456 kg. til en værdi

av 222 916 kr. (eller pr. kg. 2.56 kr.) og en bedrift til 3 360 kr. Regnet efter gjennemsnitsprisen

skulde den samlede produktion av metalstopegods ha andraget til

88 856 kg,

More magazines by this user
Similar magazines