Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

87 Pabrikteelling

1909.

De i forste undergruppe nævnte maskiner omfatter endel mindre grubemaskiner

og teglverksmaskiner, samt maskineri for brændtorv- og torvstrofabrikation.

Undergruppe 2 omfatter terskemaskiner og terskeverk, harver, ploger, hakkelsmaskiner,

saamaskin er, meieapparater, potetesoptagere, heipresser, halmristere, f rerensemaskiner

m. m. Paa de vigtigere av disse maskiner fordeltes produktionen

som følger :

Specifikation av landbruksmaskiner.

Terskemaskiner og terskeverk ...... 418

Harver 3 050

Ploger 2 963

Hakkelsmaskiner 289

Antal Maskinernes

maskiner. værdi.

Sum 670

Kr.

93 475

75 139

99 820

24 893

293 327

Undergruppe 3 omfatter alskens harpuner og fangstredskaper samt maskiner

for hvalolje- og sildoljefabrikation.

-Undergruppe 4 omfatter væsentlig forskjellige verktøimaskiner • for metalbearbeidelse.

Undergruppe 5 omfatter forskjellige sagbruks- og hovlerimaskiner, samt

maskiner for trævarefabrikker.

Undergruppe 6 omfatter forskjellige maskiner for træmasse- cellulose- pap- og

papirfabrikationen.

Undergruppe 7 omfatter 5 digeltrykpresser og forovrig forskjellige mindre

maskiner for trykkerier og papirindustri.

-Undergruppe 8 omfatter forskjellige maskiner for meierier, hermetikfabrikker,

moller og polsemakerier.

Undergruppe 9 omfatter elektriske motorer og dynamoer, telefon- og telegrafapparater

og rekvisita, transformatorer og en række andre elektriske maskiner av

mindre betydning. Noiagtig at utskille mængde og værdi av tilvirkede motorer

og dynamoer lar sig ikke gjøre, idet to av de største herhenhore,nde fabrikker ikke

har set sig istand til at specifisere sin produktion.

Undergruppe 10 omfatter dampmaskiner, turbiner og turbintilbehor samt

alskens olje- og gasmotorer. Av dampmaskiner blev der tilvirket 22 til en samlet

værdi av 412 382 kr. 1, av turbiner og turbintilbehør blev der tilvirket for

664 261 kr., og av motorer blev der tilvirket 600 til en værdi av 925 568 kr.

Undergruppe 11 omfatter en række forskjellige maskiner og maskindele

som pumper, transmissioner, motordele og tilbehør, poststemplingsmaskiner, maskinmodeller

o. s. v.

Heri er ikke medregnet de i de nybyggede dampskibe indsatte maskiner.

More magazines by this user
Similar magazines