Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 92

1909.

Undergruppe 1 omfatter bygning av 2 1 lokomotiver ved 2 verksteder.

Undergruppe 2 omfatter 268 jernbane- og sporvogner til en værdi av

1 267 022 kr., 5 traller og dræssiner til en værdi av 651 kr. samt sporveksler

og sporkryds til en værdi av 69 575 kr.

Undergruppe 3 omfatter 1 automobil bygget ved norsk vognfabrik av indforte

automobildele.

Undergruppe 4 omfatter 2 959 cykler.

Undergruppe 5 omfatter alle andre kjøreredskaper.

Kr.

1575 Arbeidsvogner ............

117324

624 Personvogner

161 099

Arbeidsslæder

598 10 647

Personslæder

213 29 510

Tømmerrustninger

158 9 870

Uspecifiserte kjeretøier

64 210

Ialt ),

Antal.

Værdi.

392 660

Men foruten i metalindustrien blev som allerede før nævnt kjoretøier ogsaa

tilvirket av trævareindustriens bedrifter, nemlig 9 kjærrer til en værdi av 153 kr.

og 105 slæder til en værdi av 1 828 kr. Og endelig er det vel sandsynlig, at

ogsaa endel av de mange hjulmakere har tilvirket nogen færdige kjøreredskaper.

Undergruppe 6 omfatter 1 954 par hjul til en samlet værdi av 49 910 kr.

samt diverse uspecifiserte hjul- vogn- og smedearbeider til et beløp av 1 15 357 kr.

Ogsaa vognhjul blev desuten tilvirket ved endel av trævareindustriens bedrifter,

nemlig 731 par til en værdi av 7 000 kr. Og endelig blev en stor mængde hjul

og kjøreredskaper tilvirket av haandverksindustriens vogn- og hjulmakere Nogen

samlet opgave over disse sidste bedrifters produktion har man imidlertid ikke, idet

av de 223 herhenhorende haandverkere kun de 56 har avgit produktionsopgaver.

Disses produktion beløp sig til 318 945 kr. for nyvirke og 39 264 kr. for

reparation.

TTndergruppe 7 omfatter 3 687 par skøjter til en værdi av 23 001 kr.,

3 758 par ski til en værdi av 47 128 kr. og 1 809 kjælker til en værdi av

15 608 kr. Ved trævareindustriens bedrifter blev der desuten tilvirket 4 030 par

ski til en værdi av 7 650 kr. og 180 kjeelker til en værdi av 550 kr. Og

endelig blev der naturligvis tilvirket en større mængde ski og kjælker av haandverksindustriens

skimakere og snekkere og skoiter av dens mekanikere, men herom

har man imidlertid ingen paalidelige opgaver.

Undergruppe 8 endelig omfatter endel møbler, dører og vinduer, som blev

tilvirket ved 3 av denne gruppes bedrifter. Den videre bearbeidelse av disse opgayer

holier imidlertid hjemme i trævareindustrien og ikke her.

More magazines by this user
Similar magazines