Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Kg. Kr.

45 Cykler og dele

200

5 Diverse kjøreredskaper

150 3 900

93

6 582 6 600

29 479 49 200

7 720

7 244

24 842

■••■

6 400

7 200

81 400

Fabriktælling

1909.

Til sammenligning skal man anføre følgende opgaver over ind- og utførselen

av denne gruppes produkter.

1909:

Lokomotiver

Jernbane- og sporveismateriel . .

Automobiler

Vogntilbehør

Skøjter, ski og kjælker

1913:

ernbane- og sporveismateriel

Automobiler

Cykler og dele

Diverse kjøreredskaper

Vogntilbehør

Skeiter, ski og kjælker

Utførsel.

Gruppe IV. Bygning av fartøjer.

(Se tabel ridate side).

Indførsel.

Kg. Kr.

79 798 99 700

4 193 802 1 442 200

385 428 678 100

67 981 313 700

125 436 125 300

145 616 75 900

4 413 372 1 642 100

216 756 1 408 500

114 612 529 200

275 426 256 700

378 942 222 600

Som aiarets produktion er opfort, hvad der i aaret er fuldført.

Undergruppe 1 omfatter ialt 44 dampskibe paa en samlet drægtighet av ca.

26 000 bruttoton samt 5 endnu ikke fuldførte skibe. 14 av skibene blev opgit

at være lastebaater, 4 passagerbaater, 24 saavel laste- som passagerbaater og 2

flytende kokerier.

Undergruppe 2 omfatter 19 skibe paa en samlet dreegtighet av ca. 1 700

bruttoton. 13 av skibene var hvalbaater, og 6 var bjergnings og bugserbaater.

More magazines by this user
Similar magazines