Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

1911 (jfr. Teknisk Ukeblad nr. 6, 1912) . .

1912 (jfr. Teknisk Ukeblad nr. 7, 1913)..

1913 (jfr. Teknisk Ukeblad nr. 8, 1914) . .

95 Fabrikteelling

1909.

Undergruppe 3 omfatter ialt 113 baater nemlig 16 fiskeskoiter og jagter til

en værdi av 42 700 kr., 10 lystkuttere til en værdi av 105 400 kr., 15 motorbaater

til en værdi av 10 400 kr. og 72 snekker, prammer, livbaater og andre

aapne baater til en værdi av 13 424 kr. Desuten Joky ogsaa en række mindre

baater tilvirket ved de haandverksmæssige baatbyggerier. Nogen samlet opgave

over disses produktion har man ikke, idet av de 480 herhenhorende bedrifter kun

de 127 har avgit opgaver over sin produktion ; denne beløp sig til 648 502 kr.

for nyvirke og 95 355 kr. for reparation

-Undergruppe 4 omfatter 10 prammer og lægtere paa tilsammen 590 ton.

Undergruppe 5 omfatter 1 færdig og 1 paabegyndt fiytedok til en samlet

værdi av 696 492 kr., samt 1 mudderapparat til en værdi av 89 411 kr.

Undergruppe 6 endelig omfatter endel uspecifisert skibsarbeide samt skibsophugning.

Til belysning av skibsbygningens fremgang i de senere aar kan hitsættes en

opgave over dampskibsbyggeriernes virksomhet i aarene 1911-1913.

Antal

bedrifter.

19

22

26

Antal

byggede

skibe.

77

98

97

Deres bruttotonnage.

De installerte

dampmaskinersindicertehestekræfter.

33 923 30 699

49 541 58 572

53 426 44 054

Til sammenligning kan ogsaa anføres endel indforsels- og utforselsopgaver

for skibe og baater :

1909

1913

utforsel 4 054 200 kr.

indførsel 11 168 200 «

g. utførsel 6 191 900 «

indførsel 29 917 800 «

Naar smaabaater undtages, blev der i 1909 indkjøpt fra utlandet 93 skibe paa

92 897 registerton og solgt til utlandet 61 skibe paa 31 801 registerton. I 1913

blev der indkjopt 95 skibe paa 167 193 registerton og solgt 62 skibe paa

55 031 registerton.

More magazines by this user
Similar magazines