Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 102

1909.

Av herhenhørende bedrifter omfattet Fabriktællingen ialt 24 med 2 122

arbeidere 1, nemlig 1 natriumfabrik (42 arbeidere), 2 aluminiumfabrikker (155),

karbidfabrikker (1 136), 3 ferrosiliciumfabrikker (89), 1 sinkverk (24), 1 tinfabrik

(14), 1 kalciumcyanamidfabrik (68), 1 salpeter- natriumnitrit- og nitritnitratfabrik

(447), 1 nitritnitrat- og natriumnitritfabrik (74) og 7 galvanoplastiske

anstalter (73). -- Og senere er desuten en række nye bedrifter kommet til, saaledes

en ny natriumfabrik (ved Fredrikstad), ett nyt sinkverk (ved Trondhjem),

ett nikkelraffineringsverk (ved Kristiansand), en ny aluminiumfabrik (ved Eydehavn),

2 elektriske jernverk (Tinfos og Ulefos), ett elektrostaalverk (i Stavanger)

m. fl. Naar de gal vanoplastiske anstalter undtages, var ifølge Riksforsikringsanstaltens

Industristatistik antallet av herhenhørende bedrifter i 1912 øket til 24 med 3 434

arbeidere (mot i 1909: 17 med 2 049 arbeidere); og senere er det end yderligere

øket.

Av raastoffer forbrukte disse bedrifter en stor mangfoldighet, av hvilke dog

kun de mere væsentlige er av storre almen interesse . Natriumfabrikken forbrukte

saaledes kaustisk soda ; aluminiumfabrikkerne : kryolit og bauxit, karbidfabrikkerne:

kalksten og antracitkul; ferrosiliciumfabrikkerne: jern og kvarts ; sinkverket :

sinkmalm; tinfabrikken : blikavfald fra hermetikfabrikkerne ; cyanamidfabrikken:

kalciumkarbid og kvælstof ; salpeter- og natriumnitritfabrikkerne: kalk og kalksten

og de galvaniske anstalter endelig guld, sølv og nikkel. Av de opregnede og

lignende raastoffer opgav de 24 bedrifter at forbruke 184 900 ton samt for

12 224 kr. — Særskilt kan nævnes, at raastofforbruket ved kalciumkarbidfabrikkerne

og ferrosiliciumfabrikkerne androg til

Kalksten 119 853 ton.

Antracitkul 41 413 «

Kvarts 3 747

Jern 2 008 «

Elektrodekul 2 275

Ved denne industrigruppes bedrifter blev der i 1909 ialt tilvirket 89 327

ton forskjellige produkter til en samlet værdi av 13 705 658 kr. 2 Paa de

vigtigere artikler fordeltes denne produktion som følger:

Aluminium, natrium, tin og sink 2 000 ton 1 017 979 kr.

Kalciumkarbid 64 080 - 8 374 238 -

Ferrosilicium 2 991 - 497 454 -

Salpeter, natriumnitrit, nitritnitrat og cyanamid 20 256 - 3 750 000 -

Solypletvarer -65 987 -

I tabellen er opfort 23 med 2 108 arbeidere, hertil kommer imidlertid 1 tinfabrik

med 14 arbeidere, som er opført under gruppe 13 «diverse metalindustri».

2 For 2 bedrifter med uopgit produktion er der heri medtat et beregnet tillæg.

More magazines by this user
Similar magazines