Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 14

1909.

Anderledes derimot stiller forholdet sig ved formalingen av fôrmel av vore egne

kornsorter, havre, erter og blandkorn, idet dette omtrent udelukkende produceres

paa landsbygden.

Som for sagt var handelsm ollern es antal 34, som ialt formalte

279 578 000 kg. eller pr. mile 8 222 880 kg. korn (se tabel 5) Paa de enkelte

landsdele fordelte denne formaling sig som følger:

Landsdele.

Tilsammen Pr. 'none

kilogram. kilogram.

122 102 Østlandet 700 9 392 515

Oplandene

2 441 500 221 954

Sørlandet

30 719 500 15 358 750

Vestlandet

107 160 900 21 432 180

Trondelagen . . .

Nord-Norge

17 153 400 5 717 800

Vel 4/5 av det korn vore handelsmøller formalte faldt altsaa paa Østlandet

og Vestlandet. Den midlere formaling derimot var størst paa Vestlandet og Sørlandet,

hvor den laa betragtelig over gjennemsnittet for samtlige handelsmøller

underett. Paa Østlandet er dette forhold ikke saa sterkt fremtrædende, da landsbygdens

mange smaahandelsmoller her sænker gjennemsnittet, hvilket ogsaa tydelig

sees, mar de herværende landsmøller utelukkes, idet der da paa Østlandets byer

falder i gjennemsnit vel 18 mill. kg.

Det samlede kvantum korn, som handelsmollerne formalte, fordelte sig paa

de enkelte kornsorter, som følger:

Korn.

Tilsammen

kilogram.

Procent av

samlet

kvantum

formalt.

502 Havre 400 1.4

Rug

179 429 000 85.1

Byg

66 375 100 63.0

Hvete

21 502 700 89.9

Erter

16 500 5.7

907 Blandkorn 500 14.4

Ris og mais

10 834 800 64.6

•■•

Procent av

samlet

kvantum

formalt ved

handelsmoller.

0.2

64.2

23.7

7.7

0.3

3.9

More magazines by this user
Similar magazines